TV NL EN

De Slag om Satire

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Met een ongekend aantal satirische nieuwsshows, online tijdschriften en politieke cartoons, is niemand meer veilig voor de scherpe pen van de satiricus. Tijd voor reflectie. Is de satiricus zo onderhand een opiniemaker geworden? Heeft hij daarmee een machtspositie gekregen? En zo ja, brengt die macht dan ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee? Tijdens deze avond verkennen we de relatie tussen satire en macht. In een vrije samenleving is er speelruimte voor provocatie en spot – bijvoorbeeld als maatschappijkritiek, of als controle op gezag. De satiricus vervult dan ook een belangrijke rol; hij is de hofnar die de koning met humor van zijn troon kan stoten. Maar wat als die speelruimte voor spot niet meer wordt ingezet als kritiek op macht, maar wordt gebruikt om een gemarginaliseerde groep tot doelwit te nemen? Is de grap dan belangrijker dan de boodschap, of de boodschap belangrijker dan de grap? We gaan aan tafel met verschillende satirici en onderzoeken aan de hand van satirische fragmenten hoe zij omgaan met hun grenzen en verantwoordelijkheden. Waarom kan het één wel, en het ander niet? Wat zijn eigenlijk de -verborgen- heilige huisjes in Nederland? Waar ligt de grens van de grap? Met: Raoul Heertje, cabaretier, mede-oprichter comedycafé Toomler en oud-teamcaptain van de satirische nieuwsshow ‘Dit was het nieuws’ Jos Collignon, politiek tekenaar voor o.a. de Volkskrant, winnaar Inktspotprijs 2009 Carmen Felix, journalist en hoofdredacteur van satirisch tijdschrift De Gladiool. Mark Boukes, postdoctoraal onderzoeker aan de UvA naar het effect van satire op opinievorming
  Moderatie: Bahram Sadeghi Dit programma is gemaakt door Alex Charry, Pebbles Tros, Heleen de Hoog en Janniek Sinnige van De Balie Academie. Afbeelding: Djanko