TV NL EN

De toekomst van ons kunstonderwijs

DUUR
120 minuten


De culturele canon ligt onder vuur, nieuwe media veranderen de manier waarop wij informatie verwerken, en veel westerse samenlevingen bestaan tegenwoordig uit een mix van verschillende culturen. Onze cultuur verandert en onze houding ten opzichte van kunst verandert mee. Hoe kan het kunsteducatie in het basis- en voortgezet onderwijs beter op deze veranderingen aansluiten?

Op maandagavond 24 augustus presenteert Uitgeverij Valiz, in samenwerking met de Akademie van Kunsten – KNAW het boek Arts Education Beyond Art: Teaching Art in Times of Change, een bundeling van essays door academici en kunstenaars, vol scherpe analyses en creatieve ideeën voor een nieuwe benadering van kunst in het onderwijs. In het debat over kunst in het (basis- en voortgezet) onderwijs ligt vaak de nadruk op kunst als apart domein, waarbij de waarde van kunst als maatschappelijke kracht niet altijd naar voren komt. Arts Education Beyond Art beargumenteert dat juist het kunstonderwijs de unieke mix van verbeeldingskracht, cultureel bewustzijn en mediabeheersing kan bieden die zo belangrijk is in onze veranderende wereld.  Arts Education Beyond Art verschijnt op een moment waarop vernieuwing van het onderwijs volop in de aandacht staat: onder leiding van socioloog Paul Schnabel ging het Platform Onderwijs2032 de afgelopen maanden in gesprek met diverse maatschappelijke organisaties, waaronder de Akademie van Kunsten en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, over het onderwijs van de toekomst. Deze ontmoetingen resulteren in een advies dat platform Onderwijs2032 dit najaar aan staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker aanbiedt.

Op de avond zelf gaat Barend van Heusden, samensteller van Arts Education Beyond Art, in gesprek met Barbara Visser (beeldend kunstenaar) en andere leden van de Akademie van Kunsten over de betekenis en toekomst van kunst in het onderwijs.

In samenwerking met: Mondriaan Fonds, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Rijksuniversiteit Groningen en Akademie van Kunsten – Koninklijke Akademie van Wetenschappen.   Voor dit programma zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar, maar dankzij onze livestream hoeft u gelukkig niets te missen. Klik hier voor De Balie TV.