TV NL EN

De Vereniging van Meesterschappers

DUUR
120 minuten

LIVE STREAM vanaf ± 15:00 uur Gemist? De VIDEO staat binnen enkele uren online via De Balie TV en op De Balie Vimeo. Dit seizoen zal de Vereniging van Meesterschappers een reeks bijeenkomsten organiseren in De Balie voor het Amsterdamse basisonderwijs. De Vereniging van Meesterschappers is opgericht door leerkrachten met passie voor hun vak. De vereniging wil professionalisering van het basisonderwijs vanuit de werkvloer, door gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise en door nieuwe kennis en inspiratie op te doen. Daarnaast willen wij een aanjager zijn van discussie en debat onder collega’s en beleidsmakers, om te komen tot inhoudelijke ontwikkeling en opinievorming. De VvM wil graag mede op die manier als klankbord fungeren voor beleidsmakers, politiek en andere betrokken organisaties.

Niet-leden kunnen via de website van De Balie een toegangskaartje kopen. Leden van de vereniging kunnen zich melden bij de Vereniging van Meesterschappers als zij bij de bijeenkomst aanwezig willen zijn.
Aflevering 1 – PASSEND ONDERWIJS: EXTRA ONDERSTEUNING VOOR LEERKRACHTEN Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van start gegaan. Wat
betekent dat voor leerkrachten en wat zijn de kansen? De Vereniging van
Meesterschappers organiseert een middag voor leerkrachten en andere
onderwijsprofessionals rondom dit thema. Rob Naarden, voormalig
interim-directeur van het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen, zal de
middag openen. Vervolgens krijgen leerkrachten de mogelijkheid om zich
aan te sluiten bij verschillende expertgroepen. Op deze manier proberen
we de leerkrachten iets meer handvatten te bieden om passend onderwijs
toe te passen in de klas!