TV NL EN

De Wereld van De Wachter

DUUR
120 minuten

“Het menselijk wezen zoekt blijvend zin in de worsteling met zijn onbegrijpelijke lot” Kun je een zinvol bestaan leiden in een wereld zonder God, zonder ideologie en zonder tijd? De moderne ‘dikke ik’ construeert zijn of haar identiteit op basis van een grenzeloos geloof in de maakbaarheid van het individu. De meritocratische samenleving schrijft ons voor dat je succes in eigen hand hebt, maar wat gebeurt er na tegenslag? Falen is immers ook je eigen verantwoordelijkheid en er is amper een maatschappelijk of spiritueel vangnet. Waar vind je betekenis in deze dolgedraaide maatschappij? Hoe moet je samenleven, als je op jezelf bent aangewezen? In De Wereld van De Wachter staat succesauteur Dirk De Wachter op uit de psychiaterstoel en trekt de wereld in. Deze reis voert ons langs een ledige genotscultuur, religieuze (on)zekerheden en het falen van de grote verhalen. Op zoek naar de mens die hij is. Op zoek naar de manier waarop mensen vandaag echt kunnen samenleven. Van literatuur en kunst over virtual reality tot de kracht van de jeugd: De Wereld van De Wachter is een neerslag van een persoonlijke zoektocht naar hoop voor de moderne mens.  Na zijn lezing gaat De Wachter in gesprek met Annemiek Schrijver over de zoektocht naar zingeving in een ogenschijnlijk zinloos bestaan. Wynn Heliczer reciteert geselecteerde fragmenten uit Vasili Grossman's Leven en Lot en Strijkkwartet SKREA levert een zeer bijzondere muzikale bijdrage.
    Gemist?Video's komen online via debalie.tv en vimeo.com/debalie. Aanbevolen literatuur:       De Wereld van De Wachter
auteur: Dirk de Wachter

Toegankelijke analyse van wereldproblemen Onze wereld is niet dezelfde als die van gisteren. Tussen de stortvloed aan beeld en geluid, de digitale wereld en de dreiging van terrorisme kijkt de moderne mens in de spiegel, en vindt daar enkel zichzelf. Hoe gaan we om met die dolgedraaide maatschappij in deze tijden? En met onszelf? In De Wereld van De Wachter staat succesauteur Dirk De Wachter op uit de psychiaterstoel en trekt de wereld in, op zoek naar de mens die hij is. Op zoek naar de manier waarop mensen vandaag echt kunnen samenleven. Op zoek naar de zin van onze dagelijkse realiteit. Lees meer Bestel dit boek              Museum Dirk de Wachter
auteur: Dirk de Wachter

Kunst door de ogen van Dirk De Wachter We leven in borderlinetijden. Psychiater Dirk De Wachters diagnose van de huidige samenleving is niet mis te verstaan. De weerklank die zijn boeken vinden, zet aan het denken. Samen met collega-psychiater Erik Thys en Museum Dr. Guislain gaat hij in Museum Dirk De Wachter op zoek naar kunst voor de borderlinesamenleving.  Lees meer Bestel dit boek