TV NL EN

Debat de Nationale DenkTank: de toekomst van het beroepsonderwijs

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Het onderwijs bereidt ons voor op de toekomst, maar wat als de toekomst steeds sneller verandert? Vergrijzing, verschuiving van economische macht, versnellende verstedelijking en exponentiële technologische ontwikkelingen zijn vaak genoemde trends die onze toekomstige arbeidsmarkt en leefwereld beïnvloeden. Hoe de maatschappij er precies uit gaat zien is niet te voorspellen, maar met complexe en snelle veranderingen zal leren in alle levensfases van een individu belangrijker gaan worden. De Nationale DenkTank 2016 verdiept zich dit jaar in de vraag: hoe maken we het beroepsonderwijs toekomstbestendig? Wat is de rol van de docent en de werkgever in de toekomst? En wat verwachten we eigenlijk van onze leerlingen in het beroepsonderwijs? Inmiddels heeft de Nationale DenkTank uitgebreid onderzoek verricht en met honderden experts gesproken (van studenten tot schoolbestuurders, van ministers tot voetbalcoaches, tot aan een majoor en arts). Uit dit onderzoek zijn een tiental creatieve oplossingen voortgekomen. Om deze oplossingen te testen en aan te scherpen gaat de DenkTank op 8 november graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. Bent u student, docent, bestuurder, werkgever of op een andere manier verbonden met het mbo of hbo onderwijs? Kom dan langs en denk o.a. mee over gelijke kansen, het imago van het mbo en de aansluiting op de arbeidsmarkt tijdens onze tafeldiscussies! Dagvoorzitter is Tanja Jadnanansing.  Stichting de Nationale DenkTank wil met concrete oplossingen maatschappelijke impact realiseren. Dat doen zij door elk jaar met twintig jonge academici vanuit totaal verschillende studieachtergronden een maatschappelijk probleem te lijf te gaan.