TV NL EN

Debat Onderwijs 2032

DUUR
150 minuten

Op donderdagavond 28 mei vindt op diverse plaatsen in Nederland het Debat Onderwijs 2032 plaats. Onderwijs 2032 is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Staatssecretaris Sander Dekker heeft leraren, leerlingen, ouders, wetenschappers, ondernemers en andere belangstellenden in november 2014 opgeroepen tot een dialoog over de toekomst van het onderwijs. In het najaar van 2015 moet hierover een advies gereed zijn voor het kabinet.

De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker constateren we dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. Ook zal de arbeidsmarkt andere eisen gaan stellen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Hoe kunnen basisscholen en middelbare scholen leerlingen op die uitdagingen voorbereiden? Wat moeten kinderen op school leren om zich voor te bereiden op de toekomst? Bent u een ouder van schoolgaande kinderen, bent u ondernemer of werkzaam in het bedrijfsleven óf werkt u zelf in het onderwijs? Denk mee!
We nodigen u van harte uit om donderdagavond 28 mei in dialoog te gaan over de toekomst en inhoud van ons onderwijs. Uw inbreng wordt meegenomen in het advies dat in het najaar aan het kabinet wordt aangeboden.

Programma

19.00-19.30: Inloop
19.30-19.45: Opening
19.45-20.15: Plenaire inleiding met krachtige stellingen
20.15-21.00: Debatronde:
– Debat I: Kennis voor leren en werk
– Debat II: Maatschappelijke vorming
– Debat III: Persoonsvorming
21.00-21.30: Plenaire afsluiting