TV NL EN

Defining Fair International Cooperation

DUUR
120 minuten

This year, IETM, the largest performing arts network in the world, publishes a Toolkit for international artistic and intercultural engagements, addressing inequality in international cultural projects. The aim is to sensitise those from more privileged contexts to ways in which such privilege may impact – whether consciously or unconsciously, positively or negatively – on their projects. During this programme we will present and discuss the IETM toolkit. We will do so with an international panel of art professionals from Suriname, Morocco, Indonesia, and The Netherlands. Which solutions from the toolkit are useful to their practice? What are the pitfalls they have experienced? What change can be made; how can we define fair international practice? By doing so we will take the Toolkit as a starting point to define necessary and possible tangible change in The Netherlands. With amongst others: Sanaa El Younsi (Conservator Musée Yves Saint Laurent, Marrakech, Morocco)
Annissa Gultom (Curator museum Tribuana Komunika, Indonesia)
Stefanie Sewotaroeno (Poet and board member Bob Saridin Institute – Vereniging voor Herdenking Javaanse Immigratie, Suriname)
Charlotte Riley (Lecturer in Twentieth-Century British History, University of Southampton, United Kingdom) Dit jaar publiceert IETM, het grootste performing arts netwerk in de wereld, een Toolkit voor internationale artistieke en intellectuele samenwerkingen, door het aan te kaarten van ongelijkheid in internationale culturele projecten. Het doel is om diegenen met een hogere bevoorrechte positie bewuster te maken van deze positie en hoe dit, bewust of onbewust, positief of negatief, mogelijk hun projecten beïnvloedt.

Tijdens dit programma presenteren en discussiëren we de IETM toolkit. Dit wordt gedaan met een internationaal panel van kunst professionals uit Suriname, Marokko, Indonesië en Nederland. Welke oplossing uit deze toolkit zijn bruikbaar voor hen? Wat zijn de valkuilen die zij hebben meegemaakt? Welke veranderingen kunnen er gemaakt worden en hoe moeten we eerlijke internationale samenwerking definiëren?
Wij nemen de Toolkit als een startpunt om te kijken hoe we verandering kunnen brengen in Nederland.
Met onder andere: – Sanaa El Younsi (Conservator Musée Yves Saint Laurent, Marrakesh, Marokko)
– Annissa Gultom (Curator Museum Tribuana Komunika, Indonesië)
– Stefanie Sewotaroeno (Dichter en bestuurslid Bob Saridin Institute – Vereniging voor Herdenking Javaanse Immigratie, Suriname)
– Charlotte Riley (Docent 20ste -eeuwse Britse geschiedenis, University of Southampton, UK) Context
Europese artiesten en organisaties profiteren van een omvangrijk cultureel klimaat, het aanbieden van educatie, professionele infrastructuur en (vergeleken met de rest van de wereld) relatief goede werkomstandigheden. Fondsen bieden kansen om samenwerkingen aan te gaan met andere artiesten buiten Europa, soms als een onderdeel van een culture diplomatieke programma’s en/of geïnformeerd door historische connecties. Deze samenwerkingen worden helaas beïnvloed door structurele ongelijkheden en culturele verschillen.