TV NL EN

Dialoogdag I: Land zonder ID?

DUUR
360 minuten

Om je aan te melden voor dit evenement, klik op de 'Externe Verkoop'-knop. Op zaterdag 31 oktober oktober gaan meer dan 50 jongeren in de Balie te Amsterdam de dialoog aan met elkaar en beleidsmakers over de Nederlandse identiteit. Deze eerste dialoogdag in een reeks van drie dagen georganiseerd door de Navigators Academie van IDEA NL (International Debate Education Association Nederland) zullen de jongeren in gesprek gaan met elkaar en met beleidsmakers omtrent het thema van de Nederlandse identiteit. #hekjesdenken
Het overkoepelende thema van de dialoogdagen is het fenomeen van ‘hekjesdenken’. In tegenstelling tot de bekendere term ‘hokjesdenken’, waarvan ‘hekjesdenken’ een verbastering is, gaat het hierbij niet om het handhaven van bepaalde stereotyperingen voor het eigen gemak. Hekjesdenken draait om het beschermen van de identiteit van de eigen groep, door het contrast met de ‘ander’ te benadrukken en, figuurlijk of letterlijk, een hek tussen de verschillende groepen in onze multiculturele samenleving te plaatsen. Hierdoor worden de scheidingslijnen tussen de diverse culturen in Nederland scherper. De Navigators hopen door dialoog te organiseren tussen deze verschillende groepen de aandacht af te halen van deze scheidingslijnen – hekken – en weer te richten op de overeenkomsten en mogelijkheden tot verbinding. Sinan Çankaya
De dag zal afgetrapt worden door Cultureel antropoloog Sinan Çankaya. Çankaya is werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is als postdoc verbonden aan de faculteit bestuurswetenschappen en politicologie. Ook is Sinan verbonden aan de Adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam. Beleidsmakers en debatten
De rest van de dag zullen jongeren en de beleidsmakers beter leren kennen door kennismakingsspellen en groepsgesprekken. Na een korte debatworkshop en een geheel verzorgde lunch zullen de jongeren met elkaar in debat gaan over de betekenis van de Nederlandse identiteit naar aanleiding van verschillende stellingen en vraagstukken. De dag wordt afgesloten met een borrel. De Navigators Academie
Deze dialoogdag wordt door de Navigators Academie van IDEA NL georganiseerd. De Academie is een groep van zeven jongeren die dialoog mogelijk maken tussen jongeren van diverse culturele achtergronden en zo het ‘hekjesdenken’ willen tegengaan. De Navigators organiseren drie dialoogdagen, waar jongeren aan het woord worden gelaten over deze problematiek. Uiteindelijk zullen de Navigators een rapport schrijven naar aanleiding van deze dialoogdagen met concrete (beleids)aanbevelingen voor beleidsmakers. Tijdens deze dialoogdagen zullen de jongeren met elkaar en de beleidsmakers in gesprek en in debat gaan over hoe zij de toenemende spanning en geplaatste ‘hekken’ tussen de diverse bevolkingsgroepen beleven en wat dit betekent voor hun persoonlijke sfeer. Het thema van de eerste dag is ‘Land zonder ID’. Wat houdt Nederlander zijn in? Hoeveel verschillen binnen de Nederlandse samenleving kunnen we accepteren? De Navigators Academie hoopt dat er dankzij het organiseren van deze dialoogdagen nieuwe inzichten zullen ontstaan over hoe we het hekjesdenken kunnen tegengaan en onderling begrip, respect en acceptatie in Nederland kunnen versterken.