TV NL EN

Dialoogdag II: Kansen en Hekjesdenken

DUUR
210 minuten

Discriminatie op de arbeidsmarkt en segregatie in het onderwijs; problemen die anno 2015 nog steeds actueel zijn. Hoeveel kansen biedt Nederland? Worden deze kansen ook benut? Hoe kunnen we een fenomeen als discriminatie op de arbeidsmarkt verhelpen? De Navigators Academie stelt jou in staat door middel van deze dialoogdag om met andere jongeren en beleidsmakers samen na te denken over dit vraagstuk. Er worden hekken om veel posities en delen van de samenleving geplaatst: niet iedereen met de juiste competenties wordt uitgenodigd en bepaalde groepen worden buitengesloten. De Navigators Academie wil uitvogelen waar en waarom deze hekken om bepaalde bevolkingsgroepen worden geplaatst. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het interessant om over deze onderwerpen te praten? Kom dan daar de Dialoogdag II. De dag zal bestaan uit een panel bestaande uit opiniemakers en professionals met diverse achtergronden (onderwijs, politiek, werkgevers, en wetenschap), een dialoog tussen jongeren en een afsluitend debat tussen de aanwezigen en beleidsmakers. De Navigators Academie is een initiatief van IDEA NL en wordt gevormd door een club van zeven jongeren die zich bezig houden met sociale cohesie en verbinding in Nederland. De Navigators organiseren eerder een dialoogdag over de Nederlandse identiteit. De volgende editie vindt op 6 februari plaats en zal gaan over Taboes doorbreken. Het doel van de Navigators Academie om de hand van deze drie dialoogdagen een rapport schrijven met concrete aanbevelingen over hoe om te gaan met toenemende spanningen tussen diverse groepen in Nederland. Dit rapport wordt verspreid in de samenleving en overhandigd aan de locale en nationale politiek. Toegang is gratis, aanmelden kan via de knop externe verkoop.