TV NL EN

Diversiteit bij de politie: een publiek gesprek

Wat doet de politie om ‘een politie voor iedereen’ te zijn? De korpsleiding, agenten en het publiek gaan hierover in gesprek.

Foto: Sarah Izat ondervraagt voormalig korpschef Erik Akerboom over het dragen van een hoofddoek als agent tijdens Operatie Interview (© Jan Boeve)

Moderator
Martijn de Greve
Moderator en programmamaker
Rokhaya Seck
In samenwerking met
De Nationale Politie

Al jaren zet de politie actief in op meer diversiteit en inclusie in de eigen gelederen, maar dat pad gaat niet over rozen. Wat doet de politie om ‘een politie voor iedereen’ te zijn? De korpsleiding, agenten en het publiek gaan hierover in gesprek.

Nederlanders met een niet-westerse migratie achtergrond stromen sneller de organisatie uit dan hun collega’s met enkel Nederlandse wortels. Waarom is dat? Media berichten over etnisch profileren, seksisme op de werkvloer en een ons-kent-ons-cultuur. Herkent het korps zich hierin? Beïnvloedt deze berichtgeving de dagelijkse werkzaamheden van de agenten op het bureau en op straat? Welke gevolgen heeft een tekort aan diversiteit binnen de politieorganisatie op de omgang met en vertrouwen van burgers?

“Racisme en discriminatie, in welke vorm dan ook, horen niet bij de politie thuis. Dat vraagt van ons allemaal alertheid en begrenzing waar dat nodig is. Dat wij stelling nemen en daar waar nodig elkaar aanspreken. ” – Korpschef Nationale Politie Henk van Essen, aangetreden in april 2020.

Sprekers

Liesbeth HuyzerKorpsleiding
Martin Sitalsing Politiechef Midden-Nederland
Saniye ÇelikLector Diversiteit, voormalig politieagent
Dwight van van de VijverAgent
Controle Alt Delete organisatie die zich inzet tegen etnisch profileren
Ferda Yondemli chef politieteam Veluwe West
Koen SimmersAgent en afdelingsvoorzitter van de politiebond
Lute Niewerth portefeuillehouder Kracht van het Verschil bij de politie