TV NL EN

Diversity: Empowering some, silencing others?

DUUR
120 minuten

For English, please scroll down. Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Steeds vaker strijden minderheidsgroepen voor een betere representatie in media, onderwijs, politiek en bedrijfsleven. Dit toegenomen zelfvertrouwen valt toe te juichen. Maar zou de roep om diversiteit op termijn ook kunnen leiden tot meer verdeeldheid? De voorstanders van diversiteit stellen de bevoorrechte positie van blanke mannen aan de orde, zodat onderdrukte groepen eindelijk worden gehoord. Onbedoeld is daarmee het debat over gevoelige onderwerpen een mijnenveld geworden. Een belediging is sneller gemaakt dan wellicht bedoeld.  Sommige activisten – of het nu gaat om etnische minderheden, feministen of moslims – claimen dat privileges eerst moeten worden gecheckt voordat een mening mag worden geventileerd. Als tegenreactie stellen anderen zich juist hartvochtig en politiek incorrect op tegen de activisten, waardoor spanningen verder toenemen. Zij ergeren zich aan de status van slachtoffer die de minderheden voortdurend op zich zouden nemen. Zij zien het opeisen van respect niet als een manier om onderdrukte groepen in hun kracht te zetten, maar als een smeekbede om ze zielig te vinden en anderen de mond te snoeren. Hebben zij gelijk? Is er werkelijk een sprake van een slachtoffercultuur? Eens betoogden achtergestelde groepen dat het niet uitmaakt of je homo, vrouw of zwart bent om mee te doen in de samenleving en de politiek. Vandaag lijken ze te zeggen dat het wél uitmaakt en dat ze dáárom moeten meedoen. Eisen ze daarmee een gelijke stem of een speciale status? Lopen we het risico ons steeds meer te begraven in onze identiteit, waarop het steeds moeilijker wordt om onze onderlinge verschillen nog te overbruggen? Wat betekent dit voor de wijze waarop we denken over politiek en burgerschap?
 
Met o.a.: * Maarten Boudry, filosoof, auteur Illusies voor gevorderden.
* Claire Fox, directeur van het Institute of Ideas en auteur van I find that offensive! 
* Baukje Prins, lector Burgerschap en Diversiteit, Haagse Hogeschool.
* Andrea Speijer-Beek, filosoof en oprichter van Vrijheid zonder maar. Dit bijzondere debat wordt georganiseerd door Battle of Ideas, een jaarlijks debatfestival in Londen.  Tegengeluid, de nieuwsbrief voor dwarsdenkers, geeft 5 vrijkaarten weg. Stuur vóór 6 oktober een e-mail naar marco(at)tegengeluid(punt)nl, o.v.v. Debat over diversiteit, en maak kans op gratis toegang! Voertaal is Engels. Moderator: Rob Lyons, journalist, commentator
Producent: Marco Visscher, journalist, samensteller van Tegengeluid   Mediapartners: De Groene Amsterdammer en Tegengeluid        More and more often, members of minority groups insist on greater representation in the media, politics and the corporate board room. The rising self-confidence is something to celebrate. But might the call for diversity leave us more diveded in the end? The advocates of diversity challenge the privileges of white, middle-class men, finally giving a voice to groups that have been silenced for so long. Unwittingly, this has turned public debate into a minefield. When speaking about sensitive topics, an insult may be more quickly felt than actually meant. . This, in turn, has led to a backlash, with some behaving in a deliberately politically incorrect way, inflaming tensions. These critics are annoyed by what they believe to be a false claim of victimhood. They do not see the demand for respect as a way to empower oppressed groups but as a plea to feel pity and shut up the others. Are they right? Is there really something like a victim culture? Once, the disadvantaged argued that whether you were gay, a woman or black should not be a barrier when it comes to participating in society and politics. Today, it is argued that precisely because of these differences people should be able to participate. Do they claim an equal say or a special status? Do we run the risk of setting up dividing lines between ourselves, making it harder for us to transcend our differences? What does all this mean for the way we think about politics and citizenship? Speakers include: * Maarten Boudry, philosopher, author 
* Claire Fox, director of the Institute of Ideas, and author of I find that offensive! 
* Baukje Prins, professor of Citizenship and Diversity, the Hague University of Applied Sciences
* Andrea Speijer-Beek, philosopher and founding editor of Vrijheid zonder maar. Moderated by Rob Lyons, journalist, Institute of Ideas
Produced by Marco Visscher, journalist  Media partners: De Groene Amsterdammer and Tegengeluid