TV NL EN

Doe-Democratie

DUUR
120 minuten

Het kabinet lanceerde deze zomer een agenda voor de ‘doe-democratie’. Daarin ligt de nadruk op de zelfredzame burger, en heeft de overheid maar een bescheiden rol. Wat houdt het nieuwe burgerschap in?

Minder overheid en meer zelfredzaamheid van de burger; het kabinet heeft een duidelijk plan voor ogen. Maar onder welke omstandigheden kunnen die nieuwe burgers samen in actie komen om hun collectieve belangen te behartigen? En wie is die actieve burger eigenlijk? De overheid probeert de burger te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, voor zowel zijn eigen belangen als die van anderen. Is het slagen van dit plan ijdele hoop van het kabinet?

Tijdens deze avond, georganiseerd door de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie Wetenschappen) en het kenniscentrum Institutions van de Universiteit Utrecht, geven hoogleraren Evelien Tonkens, Beatrice de Graaf, José Kerstholt en Europarlementariër Sophie in ’t Veld elk een korte lezing over het nieuwe burgerschap. Voor alle actieve burgers is er natuurlijk ruim gelegenheid voor discussie. De toegang is gratis.

Aanmelden is wel nodig via het aanmeldformulier op de website van het KNAW.

Meer lezen?

Evelien Tonkes en Imrat Verhoeven, Bewonersinitiatieven: proeftuin voor partnerschap tussen burgers en overheid