TV NL EN

Drugsdeal #3: politiek en praktijk

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op debalie.tv en vimeo.com/debalie Ooit was Nederland met haar gedoogbeleid een toonbeeld van tolerantie, maar inmiddels lopen we met ons vreemde “voor- en achterdeurbeleid” hopeloos achter. “Het verbod op drugs kost miljarden: het leidt tot misdaad en is slecht voor de volksgezondheid. Hef het op.” Al sinds de jaren zeventig zijn drugs verboden, maar het gebruik is groter dan ooit. Door vooraanstaande politici, denkers, gebruikers en experts wordt al jaren geroepen om regulering. De Balie en D66 nemen samen met Spuiten en Slikken de uitdaging aan en onderzoeken in drie delen wat nu eigenlijk de gevolgen zijn van de regulering van drugs. Wat zijn de kosten én opbrengsten voor de economie? De gevolgen voor de volksgezondheid? Om dan, op basis van de verzamelde feiten, de grote vraag van het debat te kunnen beantwoorden: kunnen we samen een nieuwe deal maken over drugs? Drugsdeal #3: Politiek en Praktijk
Tijdens het slotdebat gaan we, met politici, beleidsmakers en experts, op zoek naar de mogelijkheden van een nieuwe deal voor drugs, met o.a. Jan Paternotte (D66), Marith Rebel (Tweede Kamerlid PvdA en huisarts), Diederik Boomsma (CDA Amsterdam), Vera Bergkamp (Tweede Kamerlid D66), Nicole Maalsté (schrijver boek De wietindustrie en cannabisexpert), Paul Depla (Burgemeester Breda) en een bijdrage van Frits Bolkestein (VVD). Thijs Roes (creatieve journalist en filmmaker, Vice) zal een column uitspreken en er zal een filmfragment vertoond worden van Pieter van Vollenhoven (hoogleraar en voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid).
Ook zullen vier ervaren leden van debat vereniging ASDV Bonaparte – zonder politieke agenda – in een kort 'proefdebat' de argumenten en uitersten van het drugsdebat de revue laten passeren. Wat zijn de belangen? Wie zijn de voor- en tegenstanders? Wat zijn de politieke en juridische mogelijkheden, ook internationaal? Als we nou beginnen met drugs te beschouwen als een legaal product, wat zou dan het beste beleid zijn? Welke keuzes zouden we samen maken? Welke toekomst zouden we kiezen?  “Staan de drugsverdragen in de weg? Nee. Juridisch is goed te beargumenteren dat ze regulering toestaan. Maar het eenvoudigste is, regulering net zoals bij de coffeeshops in te voeren via het opportuniteitsprincipe: niet-vervolgen als gestelde voorwaarden in acht zijn genomen. Ons land heeft zich dit recht altijd voorbehouden. Tegenstand vanuit het buitenland dan? Bij beperking van de proefprojecten tot Nederlandse ingezetenen valt geen onoverkomelijke Europese weerstand te vrezen. Met bekwaam diplomatiek handwerk kan juist interesse worden gewekt. Overal heeft men immers dezelfde problemen. President Obama heeft verklaard dat hij het drugsbeleid zal stoelen op zakelijke, niet op ideologische basis. Het internationale politieke getij oogt zeldzaam gunstig.” – Red het land, sta drugs toe! Frits Bolkestein e.a., NRC Handelsblad 18-10-2015. Klik hier voor een overzicht van deze reeks.
  Redactie: Thomas van Neerbos (De Balie)