TV NL EN

Dwangprostituee voor de Japanner

DUUR
90 minuten

Het gebruik door Japan van dwangprostituees – de zogenaamde ‘troostmeisjes’ – eind jaren dertig van de vorige eeuw en tijdens de Tweede Wereldoorlog haalt nog steeds het nieuws. Japan zette gedwongen en systematisch jonge vrouwen en meisjes aan het werk in bordelen op militaire bases in heel Azië. De naar schatting 200.000 slachtoffers kwamen onder andere uit China, Taiwan, Nederlands-Indië, de Filipijnen en voor het overgrote deel uit Korea. Overlevenden zwegen decennialang over wat hen was overkomen. Pas begin jaren negentig spraken de eerste vrouwen zich uit en werd omvang van het seksueel misbruik duidelijk. Japan weigert nog steeds deze oorlogsmisdaden officieel te erkennen. Regelmatig zorgt dat voor diplomatieke relletjes met Zuid-Korea. Excuses worden uitgedeeld en ingetrokken, reparatiegelden worden beloofd maar niet uitbetaald en monumenten worden neergezet en moeten weer worden weggehaald. Eén van de overlevenden is de inmiddels 87-jarige Yongsoo Lee uit Zuid-Korea. In 1944 namen Japanse soldaten het toenmalige 16-jarige meisje mee om te werken in een zogenaamd ‘troost-station’ in Taiwan. Pas in 1992 vertelde ze voor het eerst wat haar tijdens de Tweede Wereldoorlog was overkomen. Inmiddels reist ze de wereld over om te strijden voor vrouwenrechten en erkenning voor wat haar en alle andere vrouwen is overkomen. Op deze vertelt ze over haar strijd en de moeizame weg naar mogelijke erkenning en waarom dit zo belangrijk is. Foto: Een afvaardiging van de Japanse vrouwenbeweging op bezoek bij de vice-minister van Binnenlandse Zaken, Akagi, om te praten over de afschaffing van de 'troost-stations'. Foto: Beeldbank WO2/NIOD Georganiseerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust- en Genocidestudies, De Balie, EUROCLIO en History NGO Forum for Peace in East Asia.