TV NL EN

Economie van de toekomst: Econome Mirjam van Praag

DUUR
90 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. AirBnB, Uber. Steeds meer nieuwe ondernemers zorgen voor innovatie door creatieve destructie. Verdienmodellen zoals we die kennen komen onder druk en weerstand ontstaat vanuit gevestigde bedrijven. In de KVS-lezing gaat econome Mirjam van Praag in op de ondernemers van nu. Is het wel zo goed voor de economie dat zoveel mensen voor zichzelf beginnen? Uber en AirbnB zijn vormen van ondernemerschap die vallen onder het Schumpeterianisme en vaak worden geroemd om hun economische kracht. Hoe kunnen we die vorm van ondernemerschap stimuleren? En welke mensen hebben de potentie om “Schumpeteriaanse ondernemers te worden? In haar lezing 'Het potentieel van meer Schumpeteriaans ondernemerschap’ gaat econome Mirjam van Praag met empirische onderzoeksuitkomsten op zoek naar de kenmerken van het type ondernemer dat voor creatieve destructie zorgt. Ook staat ze stil bij de vraag of innovatief ondernemerschap te leren is en zo ja hoe. De successen van AirBnb en Uber lijken dan wel zo nieuw, maar zijn gebaseerd op het idee van innovatie als creatieve destructie van Joseph Schumpeter, een Oostenrijkse econoom. Na afloop van haar lezing gaat Mirjam van Praag in gesprek met econoom Bas Jacobs (o.a. hoogleraar economie aan de Erasmus School of Economics en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde). Mirjam van Praag
Mirjam van Praag is onder meer Maersk Mc-Kinney Møller Professor of Entrepreneurship aan de Copenhagen Business School, Kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar ondernemerschap en organisatie aan de Universiteit van Amsterdam. In samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde organiseert De Balie de KVS-lezing, waarin topeconomen hun visie geven op de economie. De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde is in 1849 opgericht en is daarmee de oudste beroepsvereniging van economen ter wereld.