TV NL EN

Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk

DUUR
120 minuten

Lange discussies over hoeveel uren voor bepaalde taken staan, leiden mede tot een groter gevoelde werkdruk. Het is lastig om onder druk tot een ander perspectief te komen. Een radicale ommezwaai kan soms nodig zijn. Hoe kunt u die bereiken in uw school? We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs uit om op 3 februari in De Balie in Amsterdam hierover mee te debatteren.  Taakbeleid als onderdeel van het personeelsbeleid
Stichting Progresso (Calandlyceum en Caland2) in Amsterdam heeft op één pagina de uitgangspunten van hun taakbeleid samengevat, driekwart van het personeel stemde met dit voorstel in. De rolopvatting en de professionele ruimte van docenten was leidend in dit proces waarin werd samengewerkt met de Pmr. Hoe hebben zij dat proces tot nu toe ingestoken om van urenregistratie en -verantwoording naar een set van afspraken gemaakt vanuit onderling vertrouwen te groeien? Luister naar hun verhaal en denk mee met hun uitdagingen. Professionele dialoog voeren
Hoe voert u in school een constructieve professionele dialoog over taakbeleid of andere zaken? Acteurs van verandertheater Crux Creaties tonen u op tragikomische wijze een systeem onder druk. De vraag aan u is vervolgens: wat zou elk personage anders kunnen doen om de dialoog beter te kunnen voeren? Ervaar ter plekke wat de impact kan zijn van zelf bedachte interventies om het systeem anders te laten functioneren. U gaat naar huis met nieuwe inzichten en handvatten om zelf op school toe te passen.   Aanmelden is gratis en kan via de 'koop tickets' knop. Kunt u er niet bij zijn in Amsterdam? U kunt de bijeenkomst ook (live of op een ander tijdstip) via livestream op de website van De Balie volgen. Bijvoorbeeld op school, samen met uw collega’s. Debatreeks
Dit debat is onderdeel van de reeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. De debatreeks is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs. De initiatiefnemers, VOION, het Arbeidsmarktplatform PO en De Balie, organiseren de reeks in samenwerking met het CAOP en de Onderwijscoöperatie. Elk debat heeft zijn eigen thema. Iedere bijeenkomst mondt uit in het benoemen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals aan de slag kunnen.
Overige debatten
19 november 2015: Vernieuwend leiderschap in de school (primair onderwijs). Bekijk hier de verslagen en opbrengsten van dit debat. 
– 27 januari 2016: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de school en het beste onderwijs voor ieder kind (primair onderwijs).
– 9 maart 2016, 17:00 tot 19:00 (voortgezet onderwijs)
– 24 mei 2016, 17:00 tot 19:00 (slotbijeenkomst voor primair en voortgezet onderwijs)