TV NL EN

Een manier van leven

DUUR
90 minuten

Wat is waardigheid? In welke situaties zetten we die op het spel? En hoe verhoudt de moraal zich tot de menselijke waardigheid? Over deze vragen spreken filosoof Peter Bieri – bekend onder zijn pseudoniem Pascal Mercier, auteur van Nachttrein naar Lissabon –  en publicist en schrijver Bas Heijne. Ben je een waardig mens wanneer je afstand doet van wat je als een barbaarse praktijk beschouwt, terwijl je die praktijk wel laat voortbestaan? Hoe verhoudt de blik van de ander zich tot de eigen waardigheid? En wat is waardigheid anno 2015? Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoeken we met Peter Bieri en Bas Heijne deze vragen onder leiding van Margot Dijkgraaf. Over de sprekers: 

De Zwitser Peter Bieri (1944, Bern) was hoogleraar filosofie aan de universiteit van Berlijn. Hij publiceerde onder de naam Pascal Mercier onder andere de romans De pianostemmer, Perllman’s zwijgen en Nachttrein naar Lissabon. Onder zijn eigen naam verschenen Het handwerk van de vrijheid en Hoe willen wij leven?. Binnenkort verschijnt Een manier van leven.  Bas Heijne (1961), schrijver en essayist, is als redacteur en columnist verbonden aan NRC Handelsblad. Zijn essaybundel De wijde wereld werd genomineerd voor de AKO literatuurprijs. In 2007 verscheen Onredelijkheid, een veel besproken essay over de nieuwe behoefte aan identiteit die Nederland in zijn greep houdt. Gevolgd door het eveneens spraakmakende Moeten wij van elkaar houden? In 2011. Dit najaar verschijnt Mens of Onmens. Humanisme in de eenentwintigste eeuw.  In samenwerking met Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Voertaal: Engels

Redactie: Marije Ligthart (De Balie)  Aanbevolen literatuur:     Een manier van leven
auteur: Peter Bieri

Menselijke waardigheid is een universeel begrip. Het komt aan bod in het handvest van de Verenigde Naties en in dat van de Europese Unie. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? Met voorbeelden uit alledaagse situaties en uit de literatuur onderzoekt Peter Bieri hoe onze waardigheid wordt bepaald door de wijze waarop wij omgaan met anderen en met onszelf.  lees meer Bestel dit boek    Nachttrein naar Lissabon
auteur: Pascal Mercier

Midden in een les verlaat de leraar Raimund Gregorius het klaslokaal. Opgeschrikt door het besef dat de tijd hem door de vingers glipt, laat hij zijn geordende leven achter zich en vertrekt hij nog diezelfde nacht met de trein naar Lissabon. De aanleiding voor deze drastische stap is een boek dat hij bij toeval in handen heeft gekregen van de Portugese arts Amadeu de Prado. In Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van Prado. Lees meer

Bestel dit boek 
  Mens of onmens
auteur: Bas Heijne

In zijn Huizinga-lezing van eind 2013 stelde Bas Heijne zich de vraag hoe de mens, bedreigd door zowel redelijke als onredelijke krachten, overeind zou kunnen blijven. In dit persoonlijke en bevlogen essay keert hij terug naar dit thema en stelt hij zich de vraag of de mens zichzelf kan overleven. Lees meer
Bestel dit boek
Moeten wij van elkaar houden?
auteur: Bas Heijne

Gelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit keer op keer worden mensen die deze abstracties hoog in het vaandel hebben staan, ontmaskerd als akelig hypocriet, als zogenaamd hoogstaande geesten die er een dubbele moraal op na houden. Waar komt de even heftige als wijdverbreide reactie tegen de geloofsartikelen van de westerse democratieën vandaan? Waarom denken steeds meer mensen dat hun vrijheid alleen gewaarborgd kan worden door het inperken van de vrijheid van anderen?Lees meer
B estel dit boek