TV NL EN

Een verzorgingsstaat die investeert in mensen

DUUR
90 minuten

Deze zomer publiceerde Anton Hemerijck, voormalig hoogleraar aan de VU, mede-oprichter van ACCESS EUROPE en tegenwoordig hoogleraar Political Science and Sociology aan het European University Institute, The Uses of Social Investment bij Oxford University Press.

Tijdens de boekpresentatie spreken Arjan Vliegenthart (wethouder Werk, Inkomen en Participatie van Amsterdam), Ab Klink (Raad van Bestuur zorgverzekeraar VGZ, voorheen Minister Gezondheidszorg), Trudie Knijn (Universiteit Utrecht), Brian Burgoon, Frank Vandenbroucke, en Jonathan Zeitlin (UvA onderzoekers die allen bijdroegen aan het boek), en Jet Bussemaker, voormalig minister van Onderwijs. 

Het boek maakt de balans op van de opkomst, verspreiding, voordelen en beperkingen, en de politiek van ’een verzorgingsstaat-die-investeert-in-mensen’ als een nieuw beleidsparadigma voor de welvaartsstaat van de 21ste eeuw. Dit wordt bekeken door de lens van kritische ‘overgangsmomenten in de (gezins-)levensloop’ in een vergrijzende maar niettemin competitieve kenniseconomie. Meer informatie over het boek is hier te vinden.