TV NL EN

Engaged Art Fair

DUUR
540 minuten

De Engaged Art Fair is dagelijks geopend van 13:00 – 20:00. De Grote Zaal sluit om 18:30 en de Salon om 16:30 i.v.m. het diner en de programma's. Bekijk hier het blokkenschema. Hoeveel heb jij over voor kunst die je niet “probleemloos” boven de bank hangt? Wat is de waarde van geëngageerde kunst? Op 2, 3 en 4 december 2016 organiseert De Balie in samenwerking met galerie STAFF_ROOM de allereerste Engaged Art Fair. Een not-for-profit kunstbeurs waar iedereen – van nieuwsgierige voorbijganger tot ervaren kunstkoper – sociaal en politiek geëngageerde kunst kan zien, ondergaan en kopen. Van de kelder tot de zolder, De Balie zal omgetoverd worden tot expositieruimte en aan álles hangt een prijskaartje – zelfs al is het werk dat je niet kan vasthouden of bezitten. Laat je meevoeren met kunstenaars die zich bezighouden met allerlei maatschappelijke kwesties: van de klimaatcrisis tot privacy in het digitale tijdperk. Hoe voer je als kunstenaar artistiek actie voor een beter klimaat? Wat blijft er over van een intieme kus als je die omzet in digitale data? Is er een markt voor geëngageerde kunst? Met werk van o.a. CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise) in samenwerking met Renzo Martens / Lancel en Maat / Tinkebell / Merlijn Twaalfhoven / Sjaak Langenberg en Rose de Beer / Urok Shirhan / Gluklya / Bik  Van Der Pol / Debra Solomon / The Beach | Diana Krabbendam / Daniela Paes Leao / Heleen Klopper / Martijn Engelbregt / Teresa Borasino / Sara Vrugt / Thought Collider / Matthijs de Bruijne / Jaromil De Engaged Art Fair is 2, 3 en 4 december geopend van 13.00 tot 20.00
De beurs kent geen (vaste) toegangsprijs. Jij bepaalt wat je het waard vindt. In het kader van de kunstbeurs vinden er iedere dag artdiners, vormgegeven door kunstenaars, filmprogramma’s en publieksprogramma’s plaats rondom de thema’s “Engaged”, “Art” en “Fair”. Naast de programma's en debatten vinden er ook drie speciale filmprogramma's plaats met John JordanTINKEBELL. en Matthijs de Bruijne. 2 december #1 ENGAGED: Wat draagt de geëngageerde kunstenaar bij aan het maatschappelijk debat? 2 december – Op je bord – Artist Dinner with A.H.J. Dautzenberg & Daniela Paes Leao 3 december – #2 ART: Hoe ervaar jij de wereld als je kijkt door de ogen van geëngageerde kunstenaars? 3 december – Eat, Drink, Spill, Hope – Artist Dinner, Teresa Borasino 4 december – #3 FAIR: Wie bepaalt/betaalt de prijs van geëngageerde kunst?  Ontwerp beurs: Bart Guldemond en Francois Lombarts Vormgeving: Meeus Ontwerpt Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Art of Impact en Amsterdams Fonds voor de Kunst.        If a piece of art can't be hung above your couch without a hitch, how much are you willing to pay for it? What is the value of socially engaged art?  On the 2nd, 3rd and 4th of December 2016, De Balie will be organizing the very first Engaged Art Fair in cooperation with the STAFF_ROOM gallery. Here, everyone is invited. Whether you're a curious passer-by or an art collector, the Engaged Art fair allows you to experience and purchase socially engaged art. De Balie will be completely transformed into an exhibition space—from cellar to ceiling. Everything will carry a price tag; even the works that cannot be touched or possessed. Come and be transported by artists who explore political and social subjects ranging from climate change to privacy in a digital age. How can artists creatively campaign for a better climate? What does remain of a kiss, when transformed into digital data? Is there a market for socially engaged art? With contributions of CATPC (Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise) in co-operation with Renzo Martens / Lancel en Maat / Tinkebell / Merlijn Twaalfhoven / Sjaak Langenberg en Rose de Beer / Urok Shirhan / Gluklya / Bik Van Der Pol / Debra Solomon / The Beach | Diana Krabbendam / Daniela Paes Leao / Heleen Klopper / Martijn Engelbregt / Teresa Borasino / Sara Vrugt / Thoughtcollider / Matthijs de Bruijne / Jaromil / and more. The Engaged Art Fair is open from 13.00 to 20.00
The fair has no fixed entrance fee. You decide the price. Every day of the Engaged Art Fair we organize debates on the themes “Engaged”, “Art” and “Fair”, film programs and art dinners, designed by artists (in Dutch).  In addition to the program there will also be three special film programmes with artists John JordanTINKEBELL. and Matthijs de Bruijne. Design Fair: Bart Guldemond en Francois Lombarts Design: Meeus Ontwerpt De Engaged Art Fair wordt mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Stichting Niemeijer Fonds.