TV NL EN

Erfenissen van Collaboratie

DUUR
120 minuten

Uitgeverij Balans en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies presenteren het NIOD-onderzoeksprogramma Erfenissen van Collaboratie.

Over de bezettingstijd is veel gediscussieerd over wie 'goed' waren en wie ‘fout’, en, meer recent, over welke grijstinten er bestonden. Met Erfenissen van Collaboratie is voor een andere benadering gekozen: voor het eerst hebben onderzoekers de positie van voormalig ‘fout’ Nederland en België in de naoorlogse samenleving in kaart gebracht. Zo geven ze nieuw inzicht in de mechanismen van uitsluiting en integratie in Nederland en België en in de daarmee samenhangende ideeën over ‘goed burgerschap’. Dit onderzoeksprogramma besluit met drie bijzondere uitgaven, waarvan de eerste twee worden gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst onder leiding van Frénk van der Linden.

Toegang gratis, wel aanmelden via info@uitgeverijbalans.nl of 020 305 98 10 

Programma Introductie door Peter Romijn, directeur onderzoek NIOD Presentatie Van landverraders tot goede vaderlanders van Helen Grevers Hoe werden collaborateurs in Nederland en België kort na de oorlog fysiek uitgesloten via internering, juridische vervolging en bestraffing? Wat betekende deze periode van internering voor de voormalige collaborateurs? Hoe werden zij voorbereid op vrijlating en welke verwachtingen hadden zij van hun terugkeer in de naoorlogse samenleving? Presentatie Doorn in het vlees van Ismee Tames. Hoe bouwden voormalig politieke delinquenten en hun gezinnen in de jaren vijftig en zestig weer een bestaan op? Welke strategieën waren succesvol en welke niet? Wat waren de voorwaarden die aan hen gesteld werden voordat zij weer als medeburgers werden geaccepteerd? Of bleef deze groep daadwerkelijk altijd uitgestoten, een ‘doorn in het vlees’? Discussie