TV NL EN

Europe on Trial

DUUR
180 minuten

via livestream.com/debalie/trial Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. Human rights activist Yoonis Osman Nuur and political curator Lara Staal are putting Europe on trial. Is the EU guilty of neglecting its hospitality and violating human rights in light of the refugee crisis? Led by legal experts, this tribunal will see various specialists and witnesses judge Europe; guilty or not guilty? The so-called ‘refugee crisis’ is putting Europe’s solidarity, that should be a key characteristic of the EU, to the test. Europe is struggling to create a consistent, let alone common migration policy. The focus seems to be on limiting people’s mobility and strengthening border security. Creating shelter in the region (like in Jordan and Turkey for example) appears to be the magical solution and the often articulated distinction between economic and political refugees is at least questionable. In Europe, calls for security, national identity and safety are becoming louder and louder. Since the attacks in Paris, Brussels, Nice, London and Berlin, the fear of ‘the outsider’ seems to have increased and the pressure on politicians and policy makers is high. Is the EU selling out its principles of solidarity by increasing security at their external borders or is it rising to the occasion by taking responsibility for current European citizens? This tribunal creates space between official lawsuits and overheated debates. Using the art of theatre to design a court case, where we, European citizens, can be informed about our border policy in order to take a stand. Europe on Trial is a collective examination of our conscience. Every spectator is, as a European citizen, both the defendant and a member of jury. Where do we stand when it comes to hospitality towards refugees? Do we support the way our current external borders are secured? What kind of Europe do we want to be? Chairmen
Maxim Ferschtman (RU/NL, judge at Court Mid-Netherlands and former asylum-lawyer), Olivia Rutazibwa (RW/BE, senior lecture International Relations at the University of Portsmouth and former Africa editor at MO), Mariana Gkliati (GR, juridical researcher specialised in the protection of human rights in Europe and European immigration law at the University of Leiden) Guest Speakers and witnesses
Thomas Spijkerboer (NL, professor migration law Free University Amsterdam), Paul Scheffer (NL, publicist and professor European Studies), Marton Gulyas (HU, political activist), Reem Fadda (PS, curator), Herman Vuijsje (NL, sociologist and author), Necati Öziri (TR/DE theatre writer and curator), Rebekka de Wit (NL, theatre maker and author), Karin Geuijen (NL, researcher University of Utrecht in public management and human rights), Ogutu Muraya (KE, storyteller and theatre maker), Sangita Jaghai (NL, researcher at Tilburg University School of Law/Institute on Statelessness and Inclusion). Initiators: Lara Staal en Yoonis Osman Nuur
Scenography: Grischa Runge
Graphic Design: Janna Ullrich
Producers: Savannah Koolen/Here to Support This programme is sponsored by Stichting Here to Support, Bankgiro Loterij and Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.   More information: www.cultureforum.eu   Mensenrechtenactivist Yoonis Osman Nuur en politiek curator Lara Staal dagen Europa voor het gerecht. Is de Europese Unie schuldig aan het verzaken van gastvrijheid en het schenden van mensenrechten in het licht van de ‘vluchtelingencrisis’? Geleid door juridische experts laat Europe on Trial diverse deskundigen en getuigen aan het woorden die hun oordeel vellen: Schuldig of niet schuldig?

De zogenaamde ´vluchtelingencrisis´ stelt de solidariteit die de Europese Unie zou moeten kenmerken zwaar op de proef. Europa worstelt met het creëren van een consistent, laat staan gedeeld migratiebeleid. De focus ligt op het beperken van mobiliteit en het versterken van grensbewaking. Opvang in de regio (bijvoorbeeld in Jordanië en Turkije) lijkt het toverwoord; het vaak gemaakte onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen is op zijn minst bedenkelijk. In Europa klinkt de oproep tot veiligheid, nationale identiteit en zekerheid steeds luider. Sinds de aanslagen in Parijs, Brussel, Nice, Londen en Berlijn is de angst voor de ‘buitenstaander’ alleen maar toegenomen. De druk op politici en beleidsmakers is groot. Verloochent de Europese Unie met de bewaking van haar buitengrenzen haar solidariteitsprincipes of neemt ze juist verantwoordelijkheid voor de huidige Europeanen?

Europe on Trial creëert een ruimte tussen de officiële rechtszaken en verhitte debatten in en maakt gebruik van theater om een rechtszaak te ontwerpen waar wij ons als Europese burgers kunnen laten informeren over ons eigen grensbeleid. Europe on Trial is een gewetens toets. Iedere toeschouwer is als Europees burger zowel beklaagde als jurylid: waar staan we als het gaat om het opnemen van vluchtelingen? Steunen we de manier waarop onze buitengrenzen bewaakt worden? Kortom: wat voor Europa willen we zijn? Voorzitters
Maxim Ferschtman RU/NL (rechter Rechtbank Midden-Nederland en voormalig asieladvocaat), Olivia Rutazibwa RW/BE (senior Lecturer Internationale Betrekkingen aan de University of Portsmouth en voormalig Afrika redacteur bij MO), Mariana Gkliati GR (juridisch onderzoeker gespecialiseerd in de bescherming van de mensenrechten in Europa en in Europees immigratierecht universiteit Leiden) Gastsprekers en getuigen o.a.:
Thomas Spijkerboer NL (professor migratierecht VU), Paul Scheffer NL (publicist en hoogleraar Europese studies), Marton Gulyas HU (politiek activist), Reem Fadda PS (curator), Herman Vuijsje NL (socioloog en schrijver), Necati Öziri TR/DE (toneelschrijver en curator) Rebekka de Wit NL (theatermaker en schrijfster), Karin Geuijen NL (onderzoeker UU publiek management, mensenrechten), Ogutu Muraya KE (storyteller en theatermaker), Sangita Jaghai NL (onderzoeker Tilburg Law School/Institute on Statelessness and Inclusion), Ahmed Aarad en Frank van Dorp NL (initiators van het Manifest Migratie, Integratie en Asielbeleid)