TV NL EN

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt, vloek of zegen?

DUUR
90 minuten

Bijna 3 miljoen mensen zijn zelfstandig of hebben een flexibel arbeidscontract en daarmee heeft Nederland een van de meest flexibele arbeidsmarkten van Europa. De kloof tussen vaste- en flexibele banen is bovendien groot. Is deze ontwikkeling wenselijk? En, zo nee, hoe moet daar iets aan veranderen? In de jaarlijkse KVS-lezing delen Paul de Beer (Hoogleraar Arbeidsverhoudingen UvA) en Bas ter Weel (Hoogleraar Economisch Onderzoek en Beleid UvA en directeur SEO Amsterdam) hun visie op de toekomst van de arbeidsmarkt. Al jaren wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in Den Haag. En de toekomst van de arbeidsmarkt is ongetwijfeld een heet hangijzer in de kabinetsformatie. Op 1 juni verkennen we de belangrijke vragen en dilemma’s rond dit thema. Worden de flexwerkers voldoende beloond voor het inkomensrisico dat ze lopen? Moeten veel meer werknemers in vaste dienst worden genomen? Of moeten vaste banen flexibeler worden om te zorgen dat flexibele banen vaster worden? Veel zzp’ers zijn bovendien nog steeds onverzekerd en bouwen onvoldoende pensioen op, tegelijkertijd hebben ze wel allerlei fiscale voordelen. Moet er een verplichte, collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenregeling voor zzp-ers komen? En moeten hun fiscale voordelen worden afgeschaft? Hoogleraar Bas Jacobs (EUR, voorzitter KVS) gaat over deze en andere vragen in gesprek met De Beer en Ter Weel. Deze avond is een samenwerking tussen De Balie en de KVS. De KVS (Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde) is in 1849 opgericht en daarmee de oudste beroepsvereniging van economen ter wereld.