TV NL EN

#FOMO

DUUR
90 minuten

Het lijkt wel alsof leven in 2018 onvermijdelijk verbonden is aan FoMO. Meer dan ooit lijden mensen aan symptomen die bij deze verslaving horen. Hoe werkt een (social media) verslaving en wat kun je eraan doen? Samen met Judson Brewer en Willem Kuyken, beiden Amerikaanse psychologen en onderzoekers op het gebied van mindfulness, verslaving en gedrag, onderzoeken we of en hoe mindfulness een middel kan zijn om FoMO te verminderen. Zij gaan in gesprek met Sigrid Sijthoff, arts en oprichter van Kick Your Habits. Mensen die lijden aan FoMO minder tevreden over hun leven en twijfelen ze meer als ze voor keuzes komen te staan. De stress die het met zich meebrengt kan in sommige gevallen verlammend werken. We praten over hoe verslavingen ontstaan en werken en hoe je hiermee om kunt gaan. Daarnaast gaan we in op of de social media verslaving een collectief probleem wordt en de komende jaren alleen maar zal groeien en welke oplossingen er zijn om dit tegen te gaan. Judson Brewer is psychiater en gedachteleider in de ‘science of self-mastery’. Al bijna twintig jaar combineert hij zijn ervaring met mindfulness met wetenschappelijk onderzoek. Hij is een expert op het gebied van mindfulness trainingen voor verslaafden en heeft door de jaren heen verschillende therapieën ontwikkeld om mensen met middelenverslaving en eetstoornissen te helpen. Voor zijn onderzoeken naar neurologische mechanismen van mindfulness maakte hij gebruik van functionele MRI (fMRI) en vertaalt de bevindingen naar klinisch gebruik. In 2017 kwam zijn boek uit: The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits Willem Kuyken is directeur en professor op de afdeling Klinische Psychologie en leidt de University of Oxford Mindfulness Centre onderzoeksgroep alsmede het Oxford Mindfulness Centre. Van 1999 tot 2014 was hij werkzaam op de universiteit van Exeter waar hij onder andere medeoprichter was van The Mood Disorders Centre (2004-2012). Kuyken spreekt regelmatig voor (inter)nationale organisaties, instellingen en beleids- en overheidsgroepen. Zijn werk is verschenen in The Guardian en Le Monde. Sigrid Sijthoff was tot 2011 werkzaam als huisarts en in datzelfde jaar medeoprichter van ‘Sijthoff en van Empel, Kick Your Habits’. Ze is daar met een tiental medewerkers bezig om ‘drukke’ mensen te helpen met hun gedrag (slecht gedrag). Van drinken tot werken en internetten tot drugsverslaving. Sijthoff gelooft dat we een gedeelde taak hebben: de invloed van sociale media en het feit dat onze sociale levens gekoppeld zijn aan genotmiddelen wordt het steeds gewoner prooi te zijn van niet-zo-goede-gewoontes. Kick Your Habits wil streven naar een bescheiden samenleving, waar balans en loslaten naast elkaar kunnen bestaan. It seems that life in 2018 is inevitably linked to FoMO. More than ever people suffer from the symptoms that are related to this addiction. Together with Judson Brewer and Willem Kuyken, both American psychologists who are specialised in mindfulness, addiction and behaviour, we will discuss if and how mindfulness can be used as a means to reduce FoMO. They will talk with Sigrid Sijthoff, doctor and co-creator of Kick-Your-Habit. People who suffer from FoMO are less happy about their lives and they tend to doubt more when facing choices and. The stress caused by FoMO can have a paralysing effect. How is social media a part of FoMO? Can one really recover from FoMO and how do the psychologists use mindfulness as a method to help? We talk about how addictions form and how to deal with them. We also want to discover if the social media-addiction will turn into a collective problem and will increase these following years. What solutions do they have to battle this? Judson Brewer is a psychiatric and thought leader in the "science of self-mastery," having combined nearly 20 years of experience with mindfulness and scientific research therein. An expert in mindfulness training for addictions, Judson has developed novel treatments to help individuals with substance abuse and eating disorders. He has also studied the neural mechanisms of mindfulness using standard and real¬time fMRI, and is translating these findings into clinical use. In 2017, Brewer published a book, The Craving Mind: From Cigarettes to Smartphones to Love – Why We Get Hooked and How We Can Break Bad Habits Willem Kuyken is Director and Professor of Clinical Psychology who leads the University of Oxford Mindfulness Centre research group and directs the Oxford Mindfulness Centre. From 1999 to 2014 he worked at the the University of Exeter where he, amongst other initiatives, co-founded the Mood Disorders Centre (2004-2012) Kuyken regularly speaks for (inter)national organisations, public and third sector organisations as well as policy and governmental groups. His work has appeared in The Guardian and Le Monde. Sigrid Sijthoff worked as a general practitioner until 2011 and co-created ‘Sijthoff en van Empel, Kick your Habits’ where she works with a psychiatrists and psychologists and helps 'busy' people with their habits. From drinking to working and using the internet to drug addiction. Sijthoffs believes that we as a society have a shared task: because of the influence of social media and because our social lives are linked to using stimulants, it has become normal to have 'bad habits'. Yet talking about it is a taboo. Kick your Habits wants to contribute to a sustainable world where we recognise and acknowledge vulnerability. We strive towards a unpretentious society where balance and letting-go can coexist.