TV NL EN

Fort Europa

DUUR
120 minuten

For English scroll down 10 jaar geleden schreef Vlaams auteur Tom Lanoye het stuk Fort Europa. In Fort Europa geeft Lanoye een vernietigend commentaar op Europa. Het continent dat zich de bakermat noemt van de democratie, heeft het kritisch denken opgegeven. Lanoye schetst een vermoeid en versleten Europa na een eeuw van grote oorlogen, holocaust en een niets ontziend kapitalisme. De karakters in het stuk proberen antwoorden te formuleren op de vragen: Wat is Europa? Wat is Europese Cultuur? Wat is beschaving? Nu, 10 jaar later, zal Tom Lanoye dit stuk voor ons opvoeren met muzikanten Nicolas Rombouts en Teun Verbruggen. Na afloop van deze theatrale lezing spreekt Lanoye met historicus Philipp Blom en politicus Frans Timmermans over de tien jaar die verstreken zijn, de veranderingen in Europa en de vragen die hij in Fort Europa stelt over de Europese cultuur en de toekomst van Europa. Over de deelnemers: Tom Lanoye: Philipp Blom: Frans Timmermans:      10 years ago the famous Flemish author Tom Lanoye wrote the play Fort Europe. With this play Lanoye searches for the cornerstones of European civilization. The continent that once called itself the bedrock of democracy, has given up on critical thinking. Lanoye portrays a tired and worn-out Europe after a century of wars, holocausts and capitalism. The characters formulate short-sighted, spiteful, and seductive answers to the questions: What is Europe? What is European culture? And what is civilization? Their search for the cornerstone of European civilization gets bogged down in racism and bluster. Now, after 10 years, Tom Lanoye will perform his play with musicians Nicolas Rombouts and Teun Verbruggen. After this reading he will discuss the 10 years that have gone by, the transitions in Europe, and the questions he raises with Fort Europe on European culture and Europe’s future with historian Philipp Blom and politician Frans Timmermans. About the participants Tom Lanoye: Philipp Blom: Frans Timmermans: