TV NL EN

Geldschepping: de mythes, de feiten en de alternatieven

DUUR
150 minuten

Gemist? Video's komen online via De Balie TV en De Balie Vimeo. Tijdens dit symposium, georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in samenwerking met De Balie en ING, staat het thema geldschepping centraal. Tegen de achtergrond van de financiële crisis wordt de politiek door een groeiende groep criticasters opgeroepen om verantwoordelijkheden van private banken over te hevelen naar de overheid. Duidelijk is dat het om een belangrijk maatschappelijk vraagstuk gaat, maar ook om complexe materie. De middag is er daarom op gericht deze materie inzichtelijk te maken en aan politici te vragen waar zij staan in het debat. Verschillende vragen zullen aan de orde komen. Hoe werkt geldschepping nu echt? Wat moeten we daar van vinden? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar we gaan ook een slag dieper. Welke veronderstellingen, normen en waarden liggen ten grondslag aan het debat over geldschepping? Voorlopig programma: · Opening door Boudewijn de Bruin, econoom en ethicus aan de RUG, en Koos Timmermans, vice-voorzitter van ING Bank.
· Dirk Bezemer, econoom bij de RUG, over hoe geldschepping precies werkt;
· Teunis Brosens, econoom bij ING, over het bancaire perspectief;
· Martijn Jeroen van der Linden van Stichting Ons Geld over de alternatieven;
· Paneldiscussie met Aerdt Houben, divisiedirecteur Financiële Markten bij DNB, Tweede-Kamerleden Wouter Koolmees (D66), Arnold Merkies (SP) en bovenstaande sprekers.