TV NL EN

Gemeentes zijn géén koekjesfabrieken

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen we stemmen op lokale politici die lokaal besluiten nemen, steeds meer besluiten omdat er meer verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Misschien wel de meest directe democratie in ons land, waarbij mensen soms letterlijk kunnen stemmen op de buurvrouw. Toch stemden de laatste keer maar de helft van de kiesgerechtigden, bleken coalities (van steeds meer nieuwe partijen) moeilijk te vormen en vielen gemeenteraden in veel gemeentes uiteen in wat Trouw ‘een lappendeken van minifracties’ noemde. In februari verschenen twee boeken over gemeentepolitiek. Dorpspolitiek, door Martijn Bolkestein en Meindert Fennema, en Gemeente in de genen, door Wim Voermans en Geerten Waling. Beide boeken zijn kritisch over de staat van de lokale democratie – lage opkomsten, gekrakeel, intriges, onwil, onvrede, schaalvergroting, decentralisering, technocratisering en mismanagement. Maar de gemeente is een onmisbaar onderdeel van onze democratie. En problemen zijn er om op te lossen. En die oplossingen zijn er genoeg – met voorbeelden uit het verleden en uit het buitenland, van de gekozen burgemeester tot het stoppen van de schaalvergroting; van terug naar oorsprong tot grote hervorming.  Over die oplossingen gaan we het in De Balie hebben. De vier schrijvers leggen elk een oplossing voor aan de jury en het publiek – dat uiteindelijk mag stemmen. De jury bestaat uit Chris Aalbers en John Bijl. Nausicaa Marbe draagt een column voor.    Moderator: Esther van Rijswijk