TV NL EN

Gorbatsjov and the (unintended) end of the Soviet era

DUUR
120 minuten

Video online within a few days Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. (online within a few days) October marks 100 years since the October revolution took place. Therefore we are presenting an evening on the life of the historical figure Michail Sergeyevich Gorbatsjov, the man ultimately responsible for the fall of the Soviet system. Former Soviet leader Gorbatsjov is the personification of the revolution. Widely regarded as a hero by the West, he saw himself as a loyal soldier of the system and supported the communist experiment, which he helped collapse unintentionally. He was not against the end of the Cold War, but he in turn never wanted the communist experiment to end. In this programme, we aim to give an impression of this tragic historical hero and his role in the peaceful ending of the Cold War. Who was he? Why did the Soviet Union collapse? We will present the internationally lauded and authorised biography: Gorbatsjov. His Life and Times by Pulitzer Prize winner William Taubman. Mr. Taubman will give an introduction to the life of Gorbatsjov at De Balie. Additionally, Pavel Palazhchenko, Gorbatsjov’s personal interpreter and advisor, will give an eyewitness account of this historical period: the necessary reforms, the Chernobyl explosion, the negotiations with Reagan on nuclear weapons, the fall of the Wall and the ultimate disintegration of the Soviet Union. Finally, we will ponder why the West has ultimately not capitalised on this peaceful ending of the Cold War. Laura Starink (former Moscow NRC-correspondent NRC and co-initiator of website RaamopRusland (Window on Russia)) will talk about the memories she has as a young correspondent in Moscow about Gorbatsjov's reforms and its consequences. Moderated by: Lennart Booij Language: English
Deze oktober is het 100 jaar geleden dat de Oktoberrevolutie plaatsvond. Deze avond kijken we terug op de opkomst en ondergang van de Sovjet-Unie aan de hand van de biografie van een van haar kenmerkendste sleutelfiguren: Michail Sergejevitsj Gorbatsjov.  Oud-Sovjetleider Gorbatsjov is de personificatie van het Sovjet. Het Westen beschouwt hem als een held, maar als trouwe soldaat van het systeem had hij juist het beste voor met het communistische experiment, dat hij onbedoeld in elkaar heeft laten storten. Hij was niet tegen het einde van de Koude Oorlog, maar had niet gewild dat het communistische experiment daarmee zou eindigen. Tijdens dit programma proberen we een beeld te krijgen van deze historisch tragische held en de rol die hij gespeeld heeft in het vreedzaam eindigen van de Koude Oorlog. Wie was hij? Waarom stortte de Sovjet-Unie in? Samen met Overamstel uitgevers presenteren we een avond met de biograaf van Gorbatsjov: Pulizer Prize winnaar William Taubman. Taubman zal in De Balie spreken over het leven van Gorbatsjov. Samen met Pavel Palazhchenko, de persoonlijke tolk en adviseur van Michael Gorbatsjov, zullen ze een beeld schetsen van dit historische tijdperk: de noodzakelijke hervormingen, de ontploffing van Tsjernobyl, de nucleaire wapenonderhandelingen met Reagan, de val van de muur en het uiteindelijk uiteenvallen van de Sovjet unie. Samen bevragen we uiteindelijk waarom het Westen dit vreedzame einde van de Koude Oorlog niet heeft verzilverd? Daarnaast sluit Laura Starink (voormalig Moskou-correspondent NRC en mede-initiatiefnemer van de website Raam op Rusland) aan en zal vertellen over de herinneringen die zij heeft als jonge correspondent in Moskou over Gorbatsjovs hervormingen en de gevolgen daarvan. Moderatie: Lennart Booij Redactie: Caspar van Gemund Voertaal: Engels