TV NL EN

Goudader Natuur – Landbouw & Natuur

DUUR
90 minuten

In de serie 'Goudader Natuur' gaan we met beleidsbepalers en belanghebbenden op zoek naar de economische waarde en toekomst van natuur in Nederland. Deze eerste aflevering van het tweede seizoen staat in het teken van de invloed van het landbouwbeleid op natuur.

Velen hebben nog een heel romantisch beeld van het boerenbedrijf; kippen op het erf, koeien in de wei en kleinschalige bedrijven. In werkelijkheid is dit een uitzondering. Het Nederlandse landbouwbeleid is gericht op een steeds maar groeiende productie. Overschotten zijn altijd gesubsidieerd geweest en er wordt steeds intensiever met de landbouwgrond omgegaan. Door de snelle intensivering van de landbouw in de afgelopen eeuw voeren nu eentonige weilanden vol Engels raaigras de boventoon in het landschap, en zijn natuurlijke sloten, weidevogels en houtwallen aan het verdwijnen. 

Landbouw vs natuur
Er lijken twee aparte systemen te ontstaan: landbouw en natuur. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de maatschappij op het gebied van economie, biodiversiteit en de beleving van het landschap? We werpen een kritische blik op het huidig landbouwbeleid, zowel op Europees als Nederlands niveau. Hoe vinden we tussen deze twee systemen weer een natuurlijke balans?

Journalist en schrijver Frank Westerman, auteur van De Graanrepubliek, houdt een lezing over de staat van landbouw in Nederland.  
De presentatie is in handen van journalist en programmamaker Teun van de Keuken (bekend van o.a. De Keuringsdienst van Waarde, De Slag om Brussel).

Nederland van Boven
De bijeenkomst opent met een preview van een nieuw seizoen van het succesvolle VPRO-programma Nederland van Boven: een korte impressie over een land dat is veranderd, vaak veel ingrijpender en sneller dan we ons realiseren. (foto: videostill Nederland van Boven afl. Nederland Knutselland)
  Over de serie Goudader Natuur
Natuur en landschap is als kunst en cultuur; het maakt het leven mooier. Alleen daarom al is het van belang om de natuur in ons fraaie, gevarieerde land te beschermen, te onderhouden en te ontwikkelen. Maar in tijden dat de politiek zich vooral bezighoudt met economisch herstel en bestrijding van de crisis is dit argument niet meer genoeg. Voor de leefbaarheid, veiligheid en economie van Nederland is de natuur cruciaal. Hoog tijd dus voor discussie, met inspirerende sprekers, denkers en doeners. Met elkaar stellen we heersende vanzelfsprekendheden op het gebied van natuur en landschap ter discussie en gaan we op zoek naar nieuwe initiatieven, alternatieve benaderingen en duurzame oplossingen. Korting op de toegangsprijs voor leden van Natuurmonumenten.

Aflevering 2 en 3 van Goudader Natuur vinden plaats op 18 november en 9 december en staan in het teken van respectievelijk de cultuurhistorische waarde van landschap en het creëren en bouwen van natuur.

Still: Nederland van Boven (VPRO, 2013)