TV NL EN

Hannah Arendt Leesclub

DUUR
120 minuten

  Hollywood heeft Hannah Arendt (1906- 1975) eindelijk omarmd: onlangs ging de film van regisseur Margarethe von Trotta over het leven en werk van de Duits-Joodse filosoof in première. Maar wat weten we eigenlijk van haar? Haar begrip ‘banaliteit van het kwaad' wordt te pas en te onpas gebruikt, terwijl zij het nauwelijks in de mond nam. Eén ding is zeker: zowel in haar ideeën als in haar stijl was Arendt onverbiddelijk controversieel. 

Toch wordt het werk van Arendt – van The Origins of Totalitarianism, The Human Condition tot Thinking. The life of the mind – in Nederland niet veel gelezen en besproken. Jonge Arendt-liefhebbers Persis Bekkering, Simone van Saarloos en Matthea Westerduin vinden dat het anders moet. Zij laten zich inspireren door Arendts pleidooi voor het ‘Vita Activa' en roepen een Arendt-leesclub in het leven, deze keer voor het eerst in De Balie. 

Vrijdag 9 mei komt de leesclub bij elkaar voor Arendts postume boek Thinking. The life of the mind (in het Nederlands vertaald als Denken. Het leven van de geest). Denken is volgens Arendt de belangrijkste activiteit, maar ook een gevaarlijke. Wat doen we precies als we denken? Filosoof en publicist Ivana Ivkovic zal een inleiding op het boek verzorgen van een half uur. Daarna wordt er in groepjes over het boek gediscussieerd. Er zijn nog enkele plekken. Mail voor deelname (alleen als u voor de bijeenkomst het boek hebt kunnen lezen) naar leesclubhannaharendt@gmail.com. Deelname is gratis. Initiatiefnemers zijn Persis Bekkering (de Volkskrant), Simone van Saarloos (nrc.next) en Matthea van Westerduin (Vrije Universiteit).