TV NL EN

Hans van den Bergh-lezing 2014

DUUR
120 minuten

In de eerste Hans van den Bergh-lezing spreekt classicus Anton van Hooff over de Bataafse opstand, en hoe die historische strijd tot op de dag van vandaag doorwerkt in de politieke arena. In het jaar 70 kwamen de Bataven, onze voorouders, in opstand tegen de Romeinse overheersers. In de eeuwen daarna raakte de geschiedenis van het Romeinse Rijk en ook de Bataafse Opstand totaal uit beeld, tot de ontdekking van Tacitus’ Historiae in de zestiende eeuw. Toen de Zeven Provinciën rond 1600 beseften dat ze het zonder landsheer moesten stellen, vond men in de Romeinse Res Publica (ca. 500-50 vC) een bron van inspiratie: zó kon het ook. Bovendien betoogde Hugo de Groot – ter ondersteuning van Van Oldenbarnevelts republicanisme – dat de Nederlanden van oudsher een gemengd staatsbestel hadden gehad en dat de Germaanse legerleiders steeds alleen voor de tijd van oorlog een mandaat kregen. Vorst Maurits van Oranje, die graag permanent als kapitein-generaal een monarchale status wilde krijgen, moest die historisch boodschap maar eens ter harte nemen.

De Bataafse Opstand getuigde van de ingewortelde weerzin tegen knechting. Schilderingen (zoals Rembrandts Samenzwering van Civilis), etsen en gedichten verheerlijkten dat bewijs van vrijheidszin. In deze voordracht zal de politieke mythologisering worden belicht van de opstand die onze streken voor één keer een plaats in de Romeinse annalen gaf. Natuurlijk komt daarbij de vraag op waarom ons land zijn republikeinse geschiedenis zo heeft verloochend. Is er een nieuwe opstand der Bataven nodig om ons verleden en de democratie recht te doen? Over de spreker:
Dr. Anton J. L. van Hooff (*1943) was tot 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. In die hoedanigheid publiceerde hij over onder andere Caesar, Polybius, banditisme, Spartacus en zelfdoding. In april 2010 publiceerde uitgeverij Ambo zijn Nero & Seneca, de despoot en de denker. In 2011 verscheen bij dezelfde uitgever Athene. Het leven van de eerste democratie. In 2012 gaf Ambo zijn Marcus Aurelius. De keizer-filosoof uit en in 2013 KLASSIEK. Geschiedenis van de Grieks-Romeinse wereld. Al deze boeken beleefden diverse herdrukken. Onlangs verscheen Keizers van het Colosseum; daarin wordt de Bataafse Opstand behandeld en geplaatst in de geschiedenis van de Flavische keizers Vespasianus, Titus en Domitianus (69-96).

Als gepensioneerde doceert Van Hooff af en toe Grieks en Latijn aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In artikelen in kranten (NRC Handelsblad en De Gelderlander) heeft hij al tientallen keren gepleit voor het herstel van de Nederlandse Republiek. Hij is al lang lid van het Republikeins Genootschap en het NRG/Republikeinen.nl. In 2009 werd Van Hooff voorzitter van de Atheïstisch-Humanistische Vereniging De Vrije Gedachte (sinds 1856). De Hans van den Bergh-lezing is vernoemd naar prof.dr. Hans van den Bergh (1932-2011). Jarenlang liet hij in woord en geschrift zijn republikeinse mening horen. Van zijn hand verschenen diverse boeken waarin hij vele argumenten gaf ter bestrijding van de monarchie: Eén over Oranje of de Republiek der Nederlanden (1989), Klein republikeins handboek (2002, 2013) en Doe het niet, Alex! (2011). De lezing zal jaarlijks georganiseerd worden op de geboortedag van Hans van den Bergh en zal de republikeinse zaak in brede zin tot onderwerp hebben. Toegang is gratis, maar kom op tijd want vol is vol. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt op prijs gesteld.       Aanbevolen literatuur:         Klassiek: Geschiedenis van de Grieks-Romeinse Wereld
auteur: Anton van Hooff

De Grieks-Romeinse oudheid heeft altijd zeer tot de verbeelding gesproken. Ze heeft de westerse beschaving op tal van gebieden geïnspireerd: op politiek, cultureel en intellectueel niveau. In die zin was zij `klassiek : een voorbeeld, model, norm. read more Order this book 
     
Keizers van het Colosseum
auteur: Anton van Hooff
Na zijn eerdere boeken 'Nero & Seneca', 'Athene en 'Klassiek' geldt Anton van Hooff als de ideale gids in de wereld van de klassieke oudheid. In zijn nieuwe boek 'Keizers van het Colosseum' gaat Van Hooff in op de 27 jaar waarin vader Vespasianus en zijn twee zoons Titus en Domitianus keizers van het Romeinse Rijk waren.read more
Order this book