TV NL EN

Het Crisisdiner

DUUR
90 minuten

Gaat de euro het redden? Zijn de banken weer gezond? Is de crisis voorbij? Moet ik mijn hypotheek aflossen? Is toezicht echt verbeterd? Ruim vijf jaar na het uitbreken van de grootste mondiale crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zijn deze vragen nog steeds actueel. Een debat over de toekomst van Europa en de euro met o.a. Bas Jacobs, Wouter Bos, Ewald Engelen en Kees Vendrik. Marcia Luyten modereert. Het Crisisdiner
Sinds half september 2008, vlak na de val van Lehman Brothers, kwamen economen, bankiers, toezichthouders, politici en journalisten enkele malen per jaar bij elkaar om van gedachten te wisselen over de crisis. Een poging om met gecombineerde kennis de maalstroom van gebeurtenissen en correlaties te snappen. Op uitnodiging van Kees Vendrik, lid algemene Rekenkamer, en Egbert Kalse, adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad, ontstond  'Het Crisisdiner':  “Wat ons samenbrengt is de fascinatie voor de financiële crisis en de gevolgen daarvan die zich nu aftekenen. Alle genodigden hebben hier op een of andere manier in het professionele leven mee te maken en komen uit de wereld van de politiek, economie, wetenschap, journalistiek en financiële markten.” De afgelopen vijf jaar kwam deze groep experts driemaal per jaar bijeen om in besloten kringen de crisis te bespreken. Nu maken zij de bevindingen openbaar in de vorm van een bundel Het Crisisdiner over de rol van banken, de schulden, de weeffouten in het eurosysteem en de voortslepende recessie. Europa en de euro
In dit programma spreken enkele auteurs van de bundel over één van de belangrijkste sleutels tot het ontstijgen van de crisis: Europa en de euro. Wat gaan we de komende jaren met Europa doen? Versterken we de monetaire unie door een politieke unie aan te gaan? Waarom houden wij ons aan de drie procentnorm, terwijl andere lidstaten geld krijgen toegestopt? Zijn wij verantwoordelijk voor de schulden van de zuidelijke deelstaten? Is meer of minder eenheid en solidariteit wenselijk? En welke rol moet de Europese Centrale Bank spelen?

Met onder anderen: – Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën Erasmus Universiteit Rotterdam
– Wouter Bos, oud-minister van Financiën
– Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie
– Robin Fransman, oud-adjunct-directeur Holland Financial Centre
– Bernard ter Haar, oud-topambtenaar ministerie van Financiën
– Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance, Tilburg University
– Egbert Kalse, adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad
– Kees Vendrik, lid Algemene Rekenkamer Marcia Luyten modereert de avond.
  Aanbevolen literatuur:
      Het Crisisdiner
auteur: Kees Vendrik en Egbert Kalse De afgelopen vijf jaar kwam deze groep experts driemaal per jaar bijeen om in besloten kringen de crisis te bespreken. Nu maken zij de bevindingen openbaar in de vorm van Het Crisisdiner over de rol van banken, de weeffouten in het eurosysteem en de voortslepende recessie…. lees meer Bestel dit boek 
        After The Great Complacence
auteur: Ewald Engelen, Ismail Erturk e.a. This book provides an accessible cultural and political analysis of how our disorderly and financialized system of capitalism works, what led to the financial crisis that began in 2007… lees meer Bestel dit boek