TV NL EN

Het Grote Cultuureducatiedebat Amsterdam

DUUR
120 minuten

Tien jaar Voucherbeheer, vraagsturing, cultuureducatieregelingen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. In het afgelopen decennium heeft het Amsterdamse cultuureducatiestelsel zich goed staande gehouden. Wat zijn de ervaringen van beleidsmakers, scholen en aanbieders? Wat gaat er goed en wat kan er beter? 
We maken op het scherpst van de snede de balans op, met het oog op de volgende tien jaar. Debat onder leiding van Martijn de Greve. Sprekers zijn onder anderen Paul Spies (Amsterdam Museum), Sebastiaan Capel (voorzitter dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid voor D’66), Mario Molina Espeleta (Stichting Kunstgrens), Jolanda Hogewind (directeur Calvijn met Junior College) en Margriet Gersie (directeur Kunstgebouw en lid Kwaliteitsraad Cultuureducatie Amsterdam). In april 2015 organiseert Mocca de Maand van de Cultuureducatie met debatten, expertmeeting, netwerkbijeenkomsten en een werkconferentie. Toegang is gratis, reserveren verplicht.

Uitgebreide informatie over het programma met sprekers en reserveren via: www.demaandvandecultuureducatie.nl

Overige bijeenkomsten van de Maand van de Cultuureducatie: 8 april, 20.00 – 22.00 uur, Vondel CS
Cultuureducatie XXL
Ga in gesprek met jongeren, scholen, denkers en het culturele veld over burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling.  14 april 20.00 – 22.00 uur, Vondel CS, netwerkborrel na afloop
ATANA&MOCCA: diversiteit en talentontwikkeling
De kunstvakopleidingen schreeuwen om cultureel divers talent. Hoe vergroten we de aanwas? Met De Theatervooropleiding, Toneelschool Amsterdam, Theater DeGasten, e.v.a.. 15 april 09.30 – 17.00 uur, De Meervaart,
Cultuureducatie in Amsterdam 2015 ‘De Kunst van het Kijken’
Het jaarlijkse congres over ontwikkelingen in cultuureducatie voor het Amsterdamse onderwijs en het culturele veld, inclusief een Cultuureducatie informatiemarkt met 100 stands. 23 april 20.00 – 22.00 uur, De Balie
Kunst beschouwen 3.0
Een levendig debat tussen ‘vraag’ een ‘aanbod’ in Lagerhuisopstelling. Met jongeren, experts, culturele instellingen, cultuurcoördinatoren, scholen en snelle denkers 29 april 19.00 – 21.30, De Balie, netwerkborrel na afloop
De Innovatieagenda – cultuureducatie in de 21e eeuw
Beslis mee en formuleer de Amsterdamse Innovatieagenda voor cultuureducatie in de 21e eeuw
als afsluiting van de Maand voor de Cultuureducatie. Twitter #mocca2015
Facebook