TV NL EN

Het Instituut: Nieuw initiatief kunstonderwijs

DUUR
120 minuten

Op vrijdag 30 januari van 20:00 tot 22:00u. is de Salon van De Balie voor even de werkplek van een pilot voor een nieuwe postacademische opleiding op het raakvlak van kunst, design en technologie. Wij nodigen u uit om tijdens deze avond mee te werken aan de pilot door als externe adviseur de deelnemers van de opleiding van feedback te voorzien. De onderwijspilot is een initiatief van stichting Het Instituut, een organisatie die kunst verbindt met de samenleving door kunstenaars en ontwerpers te begeleiden in het denken aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. In samenwerking met Erik Viskil en met ondersteuning van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vormt de pilot een eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe opleiding die jonge beeldend kunstenaars en ontwerpers de mogelijkheid biedt om in interdisciplinair verband en middenin de samenleving aan hun ontwikkeling te werken. Klik hier voor meer info over de pilot en Het Instituut.  De deelnemers van de eerste pilot zijn architecte Ana Maria Anton, grafisch ontwerper Rafe Copeland en beeldend kunstenaar Bram Kuypers. Zij zijn in oktober met hun projecten gestart. Hun vertrekpunt hierbij was een vierkante kilometer Amsterdam: het KNSM eiland en Sporenburg. De avond in De Balie is onderdeel van het opleidingsprogramma en bedoeld om een geselecteerd publiek van experts en betrokkenen te laten reageren op hun voorstellen om daarmee de pilot en de voorstellen van de deelnemers verder te brengen.

Moderator van de avond is Jeroen Junte, journalist voor onder meer de Volkskrant en Frame Magazine. 

Voertaal: Engels
Toegang: Gratis, maar vanwege beperkt aantal plaatsen vragen wij u aan te melden door uw naam + aantal personen te mailen aan:  lauramudde@hetinstituut.org

For one evening, on Friday, 30th of January, from 20:00 – 22:00, de Salon at De Balie, Amsterdam will be the working space of a pilot for a new post-academic educational program at the intersection between art, design and technology. We invite you to join us this evening and give your reaction to the proposals and research of the participants of the pilot.

The educational pilot is an initiative of foundation Het Instituut, an organisation that brings artists and academics together in interdisciplinary teams to search for concrete and integral solutions to problems in society. In collaboration with Erik Viskil and with support of the Creative Industries Fund NL we started this first pilot that should develop step by step into a new form of practice-based learning that offers a refreshing, contemporary and multiform alternative to existing post-academic courses in visual art and design and related disciplines. See for more info: www.hetinstituut.org/home-eng.

Participants of the first pilot are: architect Ana Maria Anton, designer Rafe Copeland and visual artist Bram Kuypers. They started in October and worked for three months on their skills in defining personal and socially motivated research questions and in developing intervention proposals. Their point of departure is an area measuring exactly one square kilometre in Amsterdam: KSNM eiland and Sporenburg. The evening at the Balie is part of the educational program. We have invited a selected audience of experts and participants to react to the research of the participants and by doing so bringing the pilot and the proposals further. Jeroen Junte, journalist for, among others, de Volkskrant and Frame Magazine will moderate the evening.  Language: English
Entrance: Free. Due to limited seats we kindly ask you to sign up by emailing your name and number of persons to: lauramudde@hetinstituut.org