TV NL EN

Het Stadsdebat: Wonen en Werk

DUUR
90 minuten

Op 19 maart kiest Amsterdam een nieuwe gemeenteraad. In de maanden vooraf organiseren De Balie en Het Parool Stadsdebatten met de lijsttrekkers over belangrijke Amsterdamse thema’s zoals zorg, onderwijs, wonen en cultuur. Wat gaat er goed, wat moet beter en vooral: hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Aan de hand van concrete stellingen en Amsterdamse vraagstukken worden de lijsttrekkers uitgedaagd om hun punten duidelijk uiteen te zetten. Wonen en werk
Tijdens dit stadsdebat gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat over wonen en werk. Het aantal Amsterdammers neemt snel toe, maar het aantal woningen maar mondjesmaat. Hoe verdelen we de beschikbare woningen? Moet er meer sociale woningbouw komen of geven we de ruimte aan de vrije sector? Daarnaast is erfpacht een belangrijk punt op het verkiezingsprogramma. Is erfpacht een dankbare inkomstenbron voor de stad of een melkkoe die de woningmarkt verlamt? Tot slot debatteren we over het armoedebeleid van Amsterdam. Het aantal werklozen in de stad stijgt en Amsterdam telt van de vier grote steden de meeste huishoudens die in armoede leven. Wat moet er gebeuren om werkgelegenheid te creëren en armoede tegen te gaan? De Balie i.s.m. Het Parool.   Gemist? Kijk het Stadsdebat over Wonen & Werk (dinsdag 25 februari) terug:

  Kijk het eerste Stadsdebat over Zorg & Onderwijs (21 januari) terug: