TV NL EN

Het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP)

DUUR
120 minuten

VIDEO-ON-DEMAND available soon via De Balie TV and De Balie Vimeo.   Op dit moment zijn de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) aan het onderhandelen over het grootste handelsverdrag dat de EU ooit heeft afgesloten met een land. Dit verdrag (het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag, ofwel TTIP-tietip in de volksmond) zal ervoor zorgen dat er een interne markt wordt gecreëerd van 800 miljoen consumenten. Door voorstanders wordt dit verdrag bejubeld, omdat zij verwachten dat het zal leiden tot vele honderdduizenden banen. Economische groei, meer welvaart en werkgelegenheid zullen het gevolg zijn volgens de aanhangers. Maar er zijn ook tegenstanders: om één interne markt te creëren tussen de VS en de EU, moeten allerlei standaarden gelijk getrokken worden. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor arbeidsomstandigheden en milieueisen bijvoorbeeld. De critici vrezen een zogenaamde race to the bottom. Is deze vrees terecht? Nina Tellegen (directeur Stichting DOEN, lid Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid presidium PvdA) gaat in gesprek met voor- en tegenstanders: Lilianne Ploumen (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Roeline Knottnerus (SOMO/ TNI), Roeland Van Der Stappen (European Round Table of Industrialists), Jan Vos (Tweede Kamerlid PvdA) en een afgevaardigde van de Amerikaanse ambassade (ovb). Voor het publiek is volop de gelegenheid om vragen te stellen. Deze avond wordt georganiseerd door de Foundation Max van der Stoel (FMS), in samenwerking met het Internationaal Secretariaat van de PvdA.