TV NL EN

Hoe ongelijk is Nederland?

DUUR
90 minuten

Als het gaat om ongelijkheid wordt al snel gewezen naar de VS, waar de laatste decennia economische verschillen drastisch toenemen. Maar hoe groot zijn de verschillen in inkomen, loon en vermogen eigenlijk in Nederland? En hoeveel ongelijkheid is erg? Er wordt tijdens dit programma ingegaan op de mogelijke gevolgen van ongelijkheid voor economische groei en vertrouwen in de politiek en in elkaar. Wat betekenen deze verschillen voor politiek en beleid? Ter gelegenheid van het verschijnen van de WRR-verkenning Hoe ongelijk is Nederland? nodigen wij u van harte uit voor een avond over economische ongelijkheid. Om 20:15 uur vindt in de grote zaal een debat plaats aan de hand van deze verkenning. Voor dit debat wordt om 18:30 uur de film Inequality For All met Robert Reich, econoom en voormalig onderminister van Clinton, vertoond. Voor zowel de filmvertoning als het programma kunnen afzonderlijk kaartjes worden gekocht.  Tijdens het debat zullen Mark Bovens en Monique Kremer namens de WRR kort de bevindingen toelichten. Ook wordt er gesproken met de auteurs van de verkenning, waaronder Paul de Beer, Bas van Bavel, Wiemer Salverda, Herman van de Werfhorst en Robert Went. Sociale partners en vertegenwoordigers uit de politiek zoals Henk Nijboer van de PvdA, Sadet Karabulut van de SP en Ruud Kuin, vice-voorzitter FNV en Bernard Wientjes van VNO/NCW zullen hier vervolgens op reageren. Het programma wordt gemodereerd door Esther van Rijswijk. U ontvangt na afloop het boek. Inequality For All Inequality For All is een documentaire die voorafgaand aan het programma wordt getoond. Passepartout
Koop een passepartout voor het programma én de film Inequality For All.
Dit programma is in samenwerking met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR heeft als taak de regering te adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. In tegenstelling tot andere adviesraden, is de WRR niet aan één beleidsector verbonden. De adviezen van de WRR zijn sectoroverstijgend. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.
Aanbevolen literatuur:
      Handboek publieke verantwoording
auteurs: Ineke Boers, Hester van de Bovenkamp, Mark Bovens, Gijs Jan Brandsma Publieke verantwoording is een cruciaal onderdeel van de democratische rechtsstaat. In de praktijk van het openbaar bestuur kan publieke verantwoording echter… lees meer Bestel dit boek 
      The Enigma of Globalization
auteur: Robert Went Globalization is theorized in this book as an emerging new stage of capitalism. Robert Went takes us on a journey from the historical roots of globalization through to its relevance in the modern day… lees meer Bestel dit boek