TV NL EN

Horzels – Willem Otterspeer

DUUR
120 minuten

In de derde aflevering van de reeks Horzels zal Willem Otterspeer vertellen hoe de bèta-wetenschappen de universiteit hebben verpest. Vanouds was de universiteit een instelling voor gedegen onderwijs, schrijft Willem Otterspeer in zijn boek Weg met de wetenschap. Pas met de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap, in de loop van de negentiende eeuw, kreeg het onderzoek aan de universiteit een vaste plek. Dat onderzoek bleek een koekoeksei: het getal verdrong het woord, het meetbare kwam in de plaats van het onweegbare. In dit pamflet betoogt Willem Otterspeer dat er twee vormen van kennis bestaan: die welke op zekerheid is gestoeld, en die welke waarschijnlijkheid als norm hanteert. Door de opkomst van de bèta-wetenschappen is de ‘zekere’ kennis de enige maatstaf geworden. Met alle gevolgen van dien: uit de hand gelopen specialisatie, overproductie en versplintering van het onderwijs. Otterspeer zal na presentatie van zijn pamflet in debat treden met filosoof en publicist Jaffe Vink. Vink was de bedenker van het katern 'Letter en Geest' van het dagblad Trouw en oprichter van het tijdschrift Opinio. Vorig jaar kwam zijn boek Wie is er bang voor de vooruitgang? uit. Literair criticus Carel Peeters bespreekt in een korte voordracht de legendarische lezing van C.P. Snow uit 1959, The Two Cultures: een pleidooi voor het overbruggen van de (ingebeelde) afstand tussen de alfa- en bèta-wetenschappen. Willem Otterspeer is hoogleraar geschiedenis in Leiden. Hij schreef een tweedelige Hermans-biografie: De mislukkingskunstenaar (2013) en De zanger van de wrok (2015). Moderator: Thijs Kleinpaste.

 

Aanbevolen literatuur:   Weg met de wetenschap
auteur: Willem Otterspeer

Pas met de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschap, in de loop van de negentiende eeuw, kreeg het onderzoek aan de universiteit een vaste plek. Dat onderzoek bleek een koekoeksei: het meetbare kwam in de plaats van het onweegbare. In dit pamflet betoogt Willem Otterspeer dat er twee vormen van kennis bestaan: die welke op zekerheid is gestoeld, en die welke waarschijnlijkheid als norm hanteert. Door de opkomst van de bèta-wetenschappen is de ‘zekere’ kennis de enige maatstaf geworden. Lees meer Bestel dit boek    De mislukkingskunstenaar (Deel 1)
auteur: Willem Otterspeer

Hoewel hij zei weinig fiducie te hebben in de biografie, besefte Willem Frederik Hermans heel goed dat ook zijn eigen leven onderwerp zou worden van studie. Mede daarom legde hij een immens archief aan, waarin hij alles bewaarde over wat hij schreef, las, zag en meemaakte. Biograaf Willem Otterspeer heeft zich op meticuleuze wijze door dat archief heen gewerkt teneinde het leven van een van onze grootste romanschrijvers te reconstrueren. Lees meer

Bestel dit boek 
De zanger van de wrok (Deel 2)
auteur: Willem Otterspeer

In het eerste deel van zijn Hermans-biografie schetste Willem Otterspeer het beeld van een schrijver die zijn ambities telkens zo hoog opschroefde dat hij wel moest falen. In het tweede deel komt de levensbeschrijving van een van de belangrijkste figuren uit de naoorlogse Nederlandse literatuur tot een even grootse als ontluisterende conclusie.  Lees meer
Bestel dit boek
        

Foto Jaffe Vink: Koos van Breukel