TV NL EN

HRinspiratie – Flexibilisering van de arbeidsmarkt

DUUR
300 minuten

Op 11 maart vindt HRinspiratie plaats. Een bijeenkomst die twee maal per jaar wordt georganiseerd door HRcommunity, iedere keer met een ander, actueel, thema. Elkaar inspireren en lessons learned delen, omdat vanuit ontmoeting en dialoog vernieuwing en verbetering ontstaat! Rode draad: Flexibilisering van de arbeidsmarkt, de flexibel schil en de impact op organisaties. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt staan organisaties en HR voor verschillende uitdagingen. Terwijl er een grote groep zelfstandige professionals met specifieke kennis, kunde en vaardigheden beschikbaar is zijn er veel organisaties die moeite hebben de juiste mensen te vinden. Tijdens HRinspiratie gaan we in op de transitie van vast naar flexibele schil. Hoe organiseer je de flexibele schil? Wat zijn de succesverhalen van ervaringsdeskundigen? Hoe krijg je loyaliteit en binding van flexibele medewerkers? Wat betekent dit voor de Internal Branding? Dit programma wordt georganiseerd door HRcommunity.