TV NL EN

HRW – Justice vs Peace?

DUUR
90 minuten

Video-on-demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. In september 2015 was er een doorbraak in de jarenlange vredesonderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de rebellenbeweging FARC. Ze bereikten een eerste akkoord over een controversieel punt van de onderhandelingen: de berechting van de daders. Hiermee lijkt een vredesakkoord, dat een einde moet maken aan een meer dan vijftig jaar durend conflict, dichterbij dan ooit. Daders die zich schuldig hebben gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen zullen worden vervolgd, maar indien zij meewerken met justitie krijgen zij straffen ‘onder speciale omstandigheden’. Dit betekent dat ze niet de gevangenis in zullen gaan. Human Rights Watch is zeer kritisch over dit gebrek aan gerechtigheid voor de slachtoffers, leer hier meer. Wat betekent een vredesakkoord voor Colombia? In dit gesprek wordt ingegaan op de complexe relatie tussen het bereiken van een vredesakkoord en gerechtigheid voor de slachtoffers. Met José Miguel Vivanco (Americas Director bij Human Rights Watch), Liesbeth Zegveld (Human Rights Watch Netherlands Committee member, partner bij Prakken d’ Oliveira, gespecialiseerd in aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen) en Fleur Ravensbergen (onderdirecteur van de Dialogue Advisory Group). Moderator: Doutje Lettinga, analyst bij Strategic Studies en Senior Human Rights Officer bij Amnesty International Nederland.       After years of negotiations, September 2015 marked a break-through in the peace talks between the Colombian government and the FARC guerrillas. They reached an initial agreement over the controversial issue of prosecuting those guilty. This makes the prospects of a real peace deal, ending over fifty years of conflict, more likely than ever before. While those responsible for gross human rights abuses would be prosecuted, those who cooperate with the justice system will serve sentences under “special conditions,” which will not entail prison time. Human Rights Watch strongly opposes the denial of victims’ right to justice this leads to, please click here for more information. What does this future peace deal mean for Colombia? The complex relationship between the reaching of a peace deal and justice for victims will be explored in this expert discussion. With José Miguel Vivanco (Americas Director at Human Rights Watch), Liesbeth Zegveld (HRW Netherlands Committee member and partner at Prakken d’Oliveira, a law firm specialized in accountability for human rights violations) and Fleur Ravensbergen (assistant director of the Dialogue Advisory Group). Moderator: Doutje Lettinga, analyst at Strategic Studies and Senior Human Rights Officer at Amnesty International Netherlands. Tickets Route Latin America Koop een dagpas of passepartout voor het Human Rights Weekend.