TV NL EN

IDFA: After a Revolution + talk

Film + aftertalk with

Moderator
Parwin Mirrahimy

In Libië zetten een broer en zus zich tijdens de revolutie van 2011 met hart en ziel in voor de toekomst van hun land – maar ieder aan een andere kant: hij steunde Khadaffi, zij hoorde bij de ‘rebellen’. Inmiddels maakt zij deel uit van de heersende klasse, terwijl ze opnieuw opkomt voor de onderdrukten en rehabilitatie zoekt voor mensen als haar broer. De camera volgt het bijzonder bevlogen tweetal zes jaar lang. Een periode waarin zij zich verkiesbaar stelt en hij met zijn geweldstrauma’s worstelt.

Intieme scènes uit een dagelijks leven met kleine kinderen worden afgewisseld met felle discussies op politieke bijeenkomsten. De naweeën van de revolutie zijn nog lang niet voorbij. Broer en zus blijven vechten voor hun land, ook als dat het toneel wordt van een proxy war. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het door hem zorgvuldig gerestaureerde heiligdom in een verwoeste stad, maar ook voor de veiligheid van haar en haar jonge gezin. Terwijl broer en zus van alle kanten bedreigingen ontvangen en uitwijken naar Tunesië, nemen hun vertwijfeling en desillusie toe. Valt op de puinhopen van het verscheurde Libië een nieuwe toekomst te bouwen?

Na de film volgt een gesprek tussen regisseur Giovanni Buccomino en Parwin Mirrahimy, cinema-redacteur bij De Balie.

English

In Libya, two siblings put their heart and soul into the future of their country during the 2011 revolution, but each on a different side: he supported Gaddafi, she was one of the “rebels”. Now belonging to the ruling class, she is again standing up for the oppressed and seeking rehabilitation for people like her brother. We follow these fervent, resilient siblings over six years, during which she stands for elections and he struggles with the traumas of war.

Intimate scenes of everyday life with their children contrast with fierce discussions at political meetings. The aftermath of the revolution is far from over, and as a proxy war ensues, these siblings persist in their fight for the country they love. This not only affects his careful restoration of a shrine previously destroyed by extremists, but also the safety of her and their young family. As brother and sister receive threats from all sides and flee to Tunisia, their disillusionment grows as they contemplate the repercussions of war and the fragility of democracy. When your country has been torn apart, how do you rebuild from the wreckage?

After the screening of the movie there will be a film talk between director Giovanni Buccomino and Parwin Mirrahimy, cinema programmer at The Balie.

Sprekers

Giovanni BuccominoDirector ‘After a Revolution’