TV NL EN

Inclusive Cities: Shared cultural heritage in segregated cities

DUUR
120 minuten

    We leven in tijden van grote verschuivingen, door oorlog en armoede verplaatsen mensen zich massaal naar het westen en komen in een nieuwe samenleving terecht waar ze een plek moeten vinden en die zich eigen moeten maken. Daarnaast wordt de oproep van migrantengroepen uit voormalig Nederlandse koloniën steeds luider om de eigen koloniale geschiedenis te herzien en deze open te stellen voor andere interpretaties. Hoe kan je bestaand erfgoed openstellen voor andere verhalen zodat de betekenis zich verbreedt?

Tijdens deze avond onderzoeken we vanuit de architectuur, de relatie tussen geschiedenis, identiteit, en mechanismes van in en uitsluiting. Met Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Zweedse directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Qaisar Mahmood gaan we in gesprek over de rol en functie van cultureel erfgoed. Hoe maak je inclusieve plekken, die een gedeelde geschiedenis symboliseren, zonder de zwarte bladzijdes uit verleden weg te poetsen?

Met o.a. Jennifer Tosch oprichter van de Black Heritage Tour in Amsterdam, Brussel en New York, directeur Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam Aart Oxenaar en en architect Afaina de Jong, spitsen we ons toe op Amsterdam en gaan we op zoek naar publieke plekken en erfgoed waar men erin is geslaagd deze een nieuwe of meer inclusieve betekenis te geven en plekken die schreeuwen om verandering of herinterpretatie.
De Balie en architect Arna Mackic presenteren een tweeluik over de rol van architectuur in het creëren van inclusieve steden. We onderzoeken dit aan de hand van landen als Bosnië en Syrië die verwoest zijn door oorlog en weer opnieuw moeten worden opgebouwd, maar ook West-Europese steden als Amsterdam, Stockholm en Parijs die door de verschuivende demografische samenstellingen hun identiteit opnieuw moeten bevragen en bouwen aan nieuw en gedeeld erfgoed.

Presentatie: Mirthe Frese Voertaal: Engels We live in times of big transitions. War and poverty make huge groups of people move to the West and arrive in a new society where they need to settle in and make it their own place. Apart from this, 2nd and 3rd generation migrants from the former Dutch colonies call for the revision of the Dutch colonial history and demand that different interpretations should be included in the colonial narrative. How can we reinterpret existing cultural heritage so that its meaning is more inclusive? During this evening, we investigate from the viewpoint of architecture, the relationship between history, identity and mechanisms of in – and exclusion. We engage in a conversation with the Dutch national architect Floris Alkemade and the Swedish director for cultural heritage Qaisar Mahmood about the role and function of cultural heritage. How do you make inclusive places, places that symbolize a common history, without neglecting the black pages of the past? With Jennifer Tosch, founder of the Black Heritage Tour in Amsterdam, Brussels and New York, the director of Monuments and Archeology of the municipality of Amsterdam Aart Oxenaar and architect Afaina de Jong we focus on Amsterdam and search for public spaces and heritage where we have succeeded to give it a more inclusive meaning and spaces who desperately need change or reinterpretation. De Balie and architect Arna Mackic present a two part series about the role of architecture in the creation of inclusive cities. We investigate this by looking at former and current war-torn countries like Bosnia – Herzegovina and Syria, but also by looking at Western – European cities like Amsterdam, Stockholm and Paris, that because of shifting demographic compositions need to question their identity again and build on a common and shared heritage. Language: English

Beeld: Bas Koopmans