TV NL EN

Inferior: Women in Science

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. How we think is still largely controlled by gender stereotypical prejudice, but are these prejudices still accurate? Is there a fundamental difference between men and women? Angela Saini, a BBC-radio journalist, discovered that what we think to know about gender differences is based on shaky grounds and wrote a book about it. How come we think like this and why hasn’t science been able to change our traditional outlook on men and women. We will talk about the book with writer Angela Saini and professor Angela Maas. In the book Inferior Angela Saini writes about the subjective perspective of science. She argues that the scientific perspective of women complete the world view of both men and women. What kind of other myths are there and how come women are seen as intellectual inferior? How come less female students pursue a career in science? During this evening we will discuss these questions. We will talk about women in science, sexism and about how traditional thinking patterns related to gender are difficult to change even with scientific evidence. Angela Saini is an English science journalist for BBC-radio. Her work has appeared in several magazines like New Scientist, Marie Claire and The Economist. She has been awarded with prizes of the Association of British Science and the American Association for the Advancement of Science. In 2011, her debut Geek Nation: How Indian Science is Taking Over the World was published, followed by Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That's Rewriting The Story in 2017. In March, Inferior will appear in Dutch translation at Ten Have, press for philosophy. Angela Maas has been working as a cardiologist since 1988 and has been specialized in female heart complaints for the past 25 years. She’s a professor of cardiology for women in the Radboudumc in Nijmegen. Maas fights for gender-sensitive medicine and making cardiology more woman-friendly. Maas is active in, among other things, the national network of female professors (LNVH), the national gender and health alliance and the board of Opzij. Medium: English   N E D E R L A N D S : Nog altijd beheersen traditionele genderstereotypen ons denken, maar in hoeverre zijn deze genderstereotypen accuraat? Zijn vrouwen inderdaad fundamenteel anders? Angela Saini, wetenschapsjournalist voor BBC-radio, schreef een boek over het onderzoek naar genderverschillen en ontdekte dat veel van wat we denken te weten over man-vrouw verschillen, gebaseerd is op wankele gronden. Hoe komt dit en hoe kan het dat nieuw wetenschappelijk onderzoek er niet in geslaagd is de traditionele kijk op mannen en vrouwen te veranderen? We spreken erover met Angela Saini en met hoogleraar cardiologie Angela Maas. In het boek Ondergeschikt schrijft Angela Saini over de subjectieve blik van de wetenschap. Ze beargumenteert dat juist de wetenschappelijke blik van de vrouw het wereldbeeld van zowel mannen als vrouwen completer maakt. Welke vooroordelen heersen er en waar komt het idee van intellectuele inferioriteit van vrouwen vandaan? Hoe komt het dat er minder vrouwelijke dan mannelijke studenten doorstromen in een wetenschappelijke carrière? Deze vragen staan centraal tijdens het programma. We spreken over vrouwen in de wetenschap, seksisme en hoe bepaalde denkbeelden over gender hardnekkig zijn ook als onderzoek die denkbeelden tegenspreekt. Angela Saini is wetenschapsjournalist voor BBC-radio. Haar werk is gepubliceerd in onder andere New Scientist, Marie Claire en The Economist. Ze won prijzen van de Association of British Science Writers en de American Association for the Advancement of Science. In 2011 debuteerde zij met Geek Nation: How Indian Science is Taking Over the World. Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That's Rewriting The Story is haar tweede boek en verscheen in 2017. De vertaling van dit boek verschijnt in maart bij Uitgeverij Ten Have onder de titel Ondergeschikt. Hoe kennis over vrouwen ons dommer maakt en wat we daaraan kunnen doen. Angela Maas is sinds 1988 werkzaam als cardioloog en heeft zich de afgelopen 25 jaar gespecialiseerd in hartklachten bij vrouwen. Sinds mei 2012 werkt zij als hoogleraar cardiologie voor vrouwen in het Radboudumc te Nijmegen. Zij is een voorvechtster van gendersensitieve geneeskunde en het vrouwvriendelijker maken van de cardiologie. Maas is bestuurlijk actief in o.a. het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren (LNVH), de landelijke alliantie gender & gezondheid en het bestuur van de stichting Opzij. Voertaal: Engels Moderator: Sarah Sluimer Redactie: Ianthe Mosselman   Op 9 maart gaat Angela Saini tevens in gesprek met feministische opiniemakers tijdens Atria's F-lab over feminisme en wetenschap. Het F-lab is besloten maar zal live te volgen zijn op Atria's Facebook.   Foto gemaakt door Rainer Niermann