TV NL EN

IQMF – Presentatie IQMF Academy

DUUR
90 minuten

Dit jaar vindt voor het eerst IQMF Academy plaats, een driedaags workshopprogramma voor jonge filmmakers. IQMF Academy is er op gericht om filmmakers vaardigheden bij te brengen die hen helpt bij het produceren van hun korte film of documentaire met queer & migrant gerelateerde onderwerpen en om een netwerk op te bouwen in het internationale filmfestivalcircuit. Deelnemers aan IQMF Academy komen onder andere uit Berlijn, Sao Paulo, London en Toronto. Enkele programma’s van IQMF Academy zijn toegankelijk voor algemeen geïnteresseerden. IQMF Academy wordt afgesloten met een publieke presentatie waarbij deelnemers van IQMF Academy hun ervaringen van de afgelopen week delen met belangstellenden. Enkele deelnemers presenteren hun eerdere werk.       This is the first year of the IQMF Academy, a three day workshop programme for young filmmakers. IQMF Academy focuses on training filmmakers in essential industry-relevant skills to produce their short film or documentary with queer & migrant related topics, and helps them build a network within the international film festival industry. Among other places, IQMF Academy participants are from Berlin, Sao Paolo, London and Toronto. Some programs of IQMF Academy will be public.  IQMF Academy will conclude with a public presentation in which participants of IQMF Academy share their experiences of the past week with the audience. A few participants will present former work. Dit programma is onderdeel van het International Queer Migrant Film Festival.