TV NL EN

Israel seen through its arms trade

DUUR
90 minuten

Video On Demand: De Balie TV + De Balie Vimeo. On April 23, the Israeli human rights lawyer and activist Eitay Mack will give a lecture in De Balie, in which he critically examines the dynamic between two narratives of Israel's arms trade record and its conduct in the Occupied Palestinian Territories.
The official narrative of the State of Israel since its founding portrays it as a frontier western Jewish democracy founded upon liberal values and respecting international norms and civil rights. Alongside this, Israel sees its role in the world as a security partner which exports much needed and innovating military technologies. Yet, through its arms trade Israel is in fact actively involved in ongoing violent conflicts, as well as genocide, crimes against humanity, war crimes and severe violations of human rights the world over. Eitay Mack will highlight both overt and covert versions of Israel’s framing of its role in the world and discuss their broad implications. Eitay Mack is a Jerusalem-based human rights lawyer and activist who works towards increased transparency and public oversight of Israel’s defence exports. Mack is acting to expose the State of Israel’s military and diplomatic connections (past and present) with regimes that committed war crimes, crimes against humanity, and severe violations of human rights– such as South Sudan, Serbia, Rwanda, South Africa, Argentina, Chile and Sri Lanka. Mack is also representing Palestinians and human rights activists in civil cases against the Israeli security forces, involving violence, the denial of liberties and false arrests. Frank Slijper, project leader arms trade at PAX, will join the conversation with Eitay Mack after his lecture. We will try to place Israels narrative in a broader perspective. In which ways does the case of Israel relate to other countries? Frank Slijper is an economist who has investigated the international arms industry and arms trade for nearly 25 years, while advocating more transparency and stricter controls. Erella Grassiani will moderate this evening.

Language: English This programme is a cooperation between De Balie and gate48 – critical Israelis in the Netherlands
De Israelische mensenrechtenadvocaat en activist Eitay Mack geeft op 23 april een lezing, waarin hij kritisch reflecteert op de dynamiek tussen twee verschillende narratieven over Israëlische wapenhandel en het handelen van Israël in de bezette Palestijnse gebieden.
Het eerste narratief dat Israël al sinds het oprichten van de staat uitdraagt, is dat van een Westerse Joodse democratie, waarin liberale waarden de grondslag vormen. Een staat die internationale normen en burgerrechten respecteert.

Aan de andere kant ziet Israël haar rol in de wereld ook als een veiligheidspartner, die militaire technologieën exporteert waar veel vraag naar is. Door de wapenhandel is Israël in feite actief betrokken bij langdurige gewelddadige conflicten, zoals genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en ernstige schendingen van mensenrechten over de hele wereld.

Eitay Mack gaat tijdens deze lezing in op de manier waarop Israël haar rol in de wereld framed (zowel in het openbaar, als achter gesloten deuren), en de bredere implicaties hiervan. Eitay Mack is een mensenrechtenadvocaat en activist uit Jeruzalem. Hij zet zich in voor meer transparantie en publiek toezicht van de export van defensiemateriaal door Israël. Mack heeft als doel om Israëls huidige en voormalige diplomatieke connecties met regimes die oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, en ernstige mensenrechtenschendingen – zoals Zuid Soedan, Servië, Rwanda, Zuid- Afrika, Argentinië, Chili en Sri Lanka – tegen het licht te houden. Daarnaast representeert hij Palestijnen en mensrenrechtenactivisten in rechtszaken tegen de Israëlische veiligheidsdiensten die gaan over het gebruik van geweld, het schenden van vrijheden of onterechte arrestaties. Frank Slijper, projectleider Wapenhandel bij Pax neemt deel aan het panelgesprek na de lezing. Met hem proberen we de lezing van Eitay Mack in een breder perspectief te plaatsen. Hoe verhoudt de wapenhandel door Israël zich tot die van andere landen?
Frank Slijper is econoom en heeft de afgelopen bijna 25 jaar onderzoek gedaan naar de internationale wapenindustrie en wapenhandel, pleitend voor meer openheid van zaken en een strikter wapenexportbeleid. De avond wordt gemodereerd door Erella Grassiani. Voertaal: Engels Dit programma is een samenwerking tussen De Balie en gate48 – critical Israelis in the Netherlands