TV NL EN

Jan Banning: Law & Order

DUUR
120 minuten

Jan Banning is bekend van succesvolle fotografische kunstprojecten als Bureaucratics, Troostmeisjes en Down & Out in the South. Zijn werk is wereldwijd tentoongesteld en zijn foto’s zijn opgenomen in collecties van onder meer het High Museum of Art in Atlanta, het Museum of Fine Arts in Houston en het Rijksmuseum. Law and Order
Jans nieuwe project Law and Order is een vergelijkende fotografische studie van het strafrecht in Colombia, Frankrijk, Oeganda en de Verenigde Staten. De keuze voor die landen is gemaakt in samenwerking met het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Law and Order geeft een menselijk gezicht aan de instanties die zijn belast met de opsporing (politie) en berechting van misdrijven (magistratuur en advocatuur) en met de uitvoering van straffen (gevangeniswezen).

Fotoboek Law and Order
Deze middag wordt het bijbehorende fotoboek gepresenteerd met circa 75 foto’s gemaakt in politiebureaus, rechtszalen en gevangenissen in de vier genoemde landen. Naast de foto’s bevat het boek (in het Engels): – een Artist’s Statement – een inleiding door Michiel Scholtes (bekend van zijn boek: Parfum van vrijheid) die zeven jaar doorbracht in gevangenissen in Frankrijk – vier landenschetsen van het rechtssysteem en aspecten van misdaad in de vier gefotografeerde landen, door medewerkers van het Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg, Duitsland – misdaadstatistieken en infographics over deze en andere relevante landen. Ook zal deze middag de documentaire "Een zweem van wreedheid" van Frank van Osch vertoond worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: info@fontanagallery.com