TV NL EN

Jan Zoet: Mijn Idee voor Nederland

DUUR
120 minuten

Wat is het grootste probleem van ons land en hoe gaan we dat oplossen? Wat gaat er mis en welke maatregelen zijn er nodig om het tij te keren? In Mijn Idee voor Nederland gaan we voor antwoorden te rade bij politici, wetenschappers en schrijvers die een andere, vernieuwende blik op Nederland durven werpen.
 
  “Er is geen crisis in de kunst, wel in de wereld.” (Jan Zoet)

In de tweede aflevering van dit derde seizoen kijken we met directeur van de Amsterdamse Theaterschool Jan Zoet naar de legitimering van kunst en cultuur in de samenleving. De Bildungsidealen zijn volgens Zoet gelukt: kunst is toegankelijk, we leven in een kunstencultuur met een grote mate van kunstenparticipatie, er is een vermenging van hoge en lage kunst en een democratisering van productiemiddelen. Toch brokkelt het draagvlak voor de publieke financiering van de kunst gestaag af. Jan Zoet draagt in Mijn Idee voor Nederland een andere motivatie aan om investeringen in kunst en cultuur te legitimeren.

Volgens Jan Zoet zijn we niet in staat om afdoende antwoord te formuleren op de grote veranderingen die plaatsvinden in de samenleving. Grote vragen van deze tijd op het gebied van onhoudbare systemen – zoals economie, klimaat en grondstoffen – blijven onbeantwoord. Deze transitiebeweging die in gang is gezet door de wetenschap, het bedrijfsleven en de kunsten is gebaat bij investeringen in cultuur. 
 
Jan Zoet
Jan Zoet is directeur van de Amsterdamse Theaterschool. Van 1998 tot 2012 was hij directeur van de Rotterdamse Schouwburg. Ook was hij oprichter van het interdisciplinaire Productiehuis Rotterdam en het theaterfestival de Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, waarmee de schouwburg in 2005 de Prijs van de Theaterkritiek won. Onder zijn leiding is de Rotterdamse Schouwburg in 2010 ingrijpend vernieuwd en zijn de bezoekersaantallen fors gestegen.
 
Zoet was en is tevens actief in talrijke besturen, commissies en jury’s in de culturele sector, onder andere voor de VPRO, Stichting Opera/Operadagen Rotterdam, Toneelgroep Amsterdam, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Podiumkunsten.

Na afloop van de lezing gaat Jan Zoet in gesprek met o.a. Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP, woordvoerder cultuur), Matthijs Rümke (artistiek directeur van Het Zuidelijk Toneel) en Jacques Monasch (Tweede Kamerlid, Wonen, Kunst en Cultuur)

Mijn Idee voor Nederland ism de Volkskrant