TV NL EN

Jeugdzorgen – het moet tóch samen

DUUR
90 minuten

Over 40 dagen is de transitie van jeugdzorg naar gemeentes een feit. En terwijl de ´inkoop´ van jeugdzorg officieel bijna rond is, worden onze zorgen niet minder. De onofficiële boodschap blijft: “We doen ons best, maar er zullen incidenten komen en problemen ontstaan.”   In dit derde programma in onze serie Jeugdzorgen gaan we bekijken waar deze problemen zich over ruim een maand, om vijf óver twaalf, gaan voordoen.   Dit doen we door concrete casussen in de vorm van een ‘stresstest’ voor te leggen aan de mensen die het straks moeten gaan uitvoeren, en door eerder besproken pijnpunten voor te leggen aan politici en beleidsmakers. Welke problemen komen gemeentes straks tegen? Welke maatregelen kunnen politici nog nemen?   Op 21 november gaan we in gesprek met experts, ouders, ervaringsdeskundigen, gemeentes, zorgaanbieders en beleidsmakers over wat we de afgelopen bijeenkomsten geleerd hebben. We bieden ze een overzicht van de bevindingen aan. Politici en beleidsmakers geven hierop hun reactie en reflecteren op de staat van de naderende transitie. Hoe vinden zij dat de overgang verloopt? Wat moet er anders, wat kan er beter? Is het reëel om 60 gemeentes te vragen afspraken met elkaar te maken? En wat gebeurt er als een kind zorg nodig heeft die niet is ingekocht door de gemeente?   Daarbij zal De Balie op 21 november een stresstest faciliteren, zoals gemeentes wordt aangeraden te doen. Deze test is bedoeld als een voorproefje op wat hen te wachten staat. Er is een enorm aanbod aan samen-doen-teams, wijkzorgteams, ouder-kindteams, gezinsmanagers, huisartsen en specialisten, maar wie is straks verantwoordelijk voor wat, in welke volgorde, en vanaf welk moment? Tijdens dit programma zullen alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Aan de hand van een aantal casussen, gepresenteerd door ouders en betrokkenen, kijken we hoe het nieuwe systeem zal functioneren.
  Met o.a.: wethouder D66 Woerden, Bob Duindam en Kinder en Jeugdpsychiater, Robert Vermeiren.
Dit is een programma van De Balie (redactie: Thomas van Neerbos en Ianthe Mosselman) in samenwerking met Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Jeugdzorg Nederland en Stadsregio Amsterdam.

Eerdere afleveringen in de reeks 'Jeugdzorgen, het moet toch samen': >> Jeugdzorgen deel I
     juni 2014 >> Jeugdzorgen deel II
     september 2014

Foto: Jan Boeve