TV NL EN

Jeugdzorgen – het moet tóch samen

DUUR
90 minuten

In het eerste deel van dit drieluik over jeugdzorg praten we met mensen uit het veld over het beeld van jeugdzorg, de transitie, de rolverdeling binnen jeugdzorg en de samenwerking tussen de organisaties. Ook kunnen bezoekers zelf onderwerpen aandragen, mits deze een algemeen uitgangspunt hebben. We proberen tijdens dit programma mensen met elkaar in gesprek te brengen en te laten nadenken over jeugdzorg. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Iedereen is welkom om mee te praten. De bijeenkomst wordt niet opgenomen, dus u bent in de gelegenheid om vrij te spreken. Mensen die de avond bij willen wonen, kunnen zich aanmelden bij jeugdzorg@debalie.nl. Drieluik Jeugdzorg
De ideeën, op- en aanmerkingen die in dit programma naar voren komen, vormen het uitgangspunt voor twee vervolgprogramma’s die zullen plaatsvinden in september. Het tweede programma heeft de vorm van een gestructureerd debat met vertegenwoordigers. Tijdens het derde programma bespreken we de uitkomsten van de eerdere bijeenkomsten met politici en beleidsmakers, mensen die daadwerkelijk met de bevindingen aan de slag kunnen en moeten. Dit is een programma van De Balie (redactie Thomas van Neerbos en Ianthe Mosselman) in samenwerking met Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Jeugdzorg Nederland en Stadsregio Amsterdam.