TV NL EN

Joodse Thema’s in een Gay Fantasia

DUUR
120 minuten

Mede Dankzij een HBO-serie is Tony Kushner’s briljante en met de Pulitzer prijs bekroonde toneelstuk Angels in America, A Gay Fantasia on National Themes populairder dan ooit. Het stuk over gespleten identiteiten, conservatief en progressief Amerika, en de apocalyptische sfeer rond de aidsepidemie, bevat ook een sterke joodse thematiek. Naar aanleiding van enkele live voorgedragen scenes, zullen sprekers deze thematiek belichten. Informatie over de lezingenserie
Over de lichamelijkheid van een spiritueel volk – gender, seksualiteit en het lichaam in de Joodse geschiedenis
Hoewel joden vaak worden geassocieerd met spiritualiteit, speelt het lichaam een belangrijke rol in de joodse geschiedenis. Niet alleen zijn er anti-joodse stereotypen die bepaalde lichamelijke kenmerken verbinden aan joden (joden als nerveus, vrouwelijk, klein, grote neus), ook joden zelf waren vaak bezig met hun lichaam, mannelijkheid en vrouwelijkheid – op religieus vlak met bijvoorbeeld de besnijdenis, de reinheidswetten, maar ook op cultureel vlak. We zien het bij Max Nordau’s Muskeljudentum, of Otto Weiningers theorieën over vrouwelijkheid bij joden, maar ook in het Zionistische mannelijkheidsideaal van de Sabre, de trend van neuscorrecties en de antilichamelijkheid in bepaalde ultra-orthodoxe kringen. De laatste jaren is op dergelijke onderwerpen door toonaangevende joodse wetenschappers baanbrekend antropologisch en cultuurhistorisch onderzoek gedaan. Een aantal van hen zal speciaal voor deze lezingenserie naar Nederland komen. De overige lezingen
10 september: Aesthetic surgery, the Jews, and the invention of beauty 03 februari: Robert Jütte The Naked Jewish Body 31 maart: Merav Michaeli over Gender-verhoudingen in Israel