TV NL EN

KennisCafé: Fair kiezen

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. In een democratie gaat het om wat de meerderheid van het volk wil. De meerderheid beslist en de minderheid heeft zich daar maar naar te voegen. Dat lijkt een breed gedragen idee te zijn. Maar is de opdracht van de democratie niet juist ruimte maken voor en beschermen van de minderheid, zodat iedereen in een samenleving tot zijn recht kan komen? Democratie is ook een kwetsbare staatsvorm, doordat het ruimte geeft aan alle geluiden uit de samenleving. Ook aan ondemocratische. Een democratisch gekozen leider kan het ene na het andere verbod uitvaardigen en daarmee effectief de democratie om zeep helpen. Is onze huidige manier van kiezen wel de best denkbare? Kun je uit dat ene rode hokje wel afleiden wat de meerderheid een acceptabele leider vindt? Wat doen we met de schaduwkanten van de democratie? En als we na lang wikken en wegen erop uit komen dat de democratie verre van ideaal is, maar toch de beste vorm, hoe maken we ‘m dan beter en robuuster? o.a. met: Moderator Martijn van Calmthout (De Volkskrant) gaat in gesprek met o.a politicoloog Kees Aarts (RUG), Alexander Rinnooy Kan (UvA), Aysem Mert (VU) en Rens Vliegenthart (UvA) over de toekomst van de democratie. Met een bijdrage van De Oplossers en een proefje van NEMO Science Museum. Het KennisCafé is een coproductie van De Volkskrant, KNAW, NEMO Science Museum en De Balie.